Cristin-resultat-ID: 1018359
Sist endret: 16. april 2013 12:09
Resultat
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
2011

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Infant-Toddler Social Emotional Assessment – 2. versjon (ITSEA)

Bidragsytere:
 • Hege Kornør og
 • Kåre Sten Olafsen

Tidsskrift

PsykTestBARN
ISSN 1893-9910
e-ISSN 1893-9910
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Publiseringsår: 2011
Hefte: 1
Artikkelnummer: 3
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Infant-Toddler Social Emotional Assessment – 2. versjon (ITSEA)

Sammendrag

Beskrivelse. ITSEA er et spørreskjema som skal besvares av omsorgspersoner for å identifisere sosiale og følelsesmessige problemer og kompetanse hos småbarn i alderen 12 – 35 måneder. Spørreskjemaet har 166 ledd fordelt på fire skalaer, og tar 20-30 minutter å fylle ut. ITSEA kan administreres av pedagoger og helsepersonell med testspesifikk opplæring. Originalversjonen ble utgitt av Margaret J. Briggs-Gowan og Alice S. Carter i 2003. Norske oversettere og rettighetshavere er ukjente. Litteratursøk. Vårt systematiske litteratursøk identifiserte ingen publikasjonser om den norskeversjonen av ITSEA. Konklusjon. De psykometriske egenskapene til den norske versjonen av ITSEA er ikke dokumentert. Testen må derfor brukes med stor forsiktighet.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Hege Kornør

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved RBUP Øst og Sør
Aktiv cristin-person

Kåre Sten Olafsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering ved Sykehuset Østfold HF
1 - 2 av 2