Cristin-resultat-ID: 1019510
Sist endret: 15. mars 2013, 13:33
Resultat
Rapport
2012

Jernbanen i Østlandsområdet - en studie av framtidig byutvikling og transportsystem

Bidragsytere:
 • Arvid Strand
 • Øystein Engebretsen
 • Svein Bråthen
 • Liva Vågane
 • Petter Christiansen og
 • Jan Usterud Hanssen

Utgiver/serie

Utgiver

Transportøkonomisk institutt (TØI)

Serie

TØI-rapport
ISSN 0808-1190
e-ISSN 2535-5104

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2012
Hefte: 1242/2012
Antall sider: 110
ISBN: 978-82-480-1038-8

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Jernbanen i Østlandsområdet - en studie av framtidig byutvikling og transportsystem

Sammendrag

Samspillet mellom bosetting, arbeidsplass-lokalisering og infrastruktur for tog på Østlandet er slik at knapt 15 prosent av arbeidsreisene i området i dag kan foregå med tog. 73 prosent av dette markeds-grunnlaget benytter togtilbudet. På grunn av den sterke konsentrasjonen av befolkningen på Østlandet til Oslo tettsted, er det jernbanestasjoner som betjenes kun med lokaltog, som har størst potensial for arbeidsreiser med tog. Markedsgrunnlaget for arbeidsreiser med tog på IC-strekningene er størst på strekningen Skien-Oslo - nesten like stort som for de to andre IC-strekningene til sammen. Det har vært en nedgang i arbeidsreisependling fra kommunene utenfor Oslo tettsted til Oslo det siste tiåret. Flere kan ha funnet sysselsettingsmuligheter lokalt. Det har det siste tiåret vist seg å være vekstkraft stort sett overalt i det østlandske tettsteds-landskapet. Konsekvensene vil være stort sett positive om dette vekstmønsteret fortsetter. Alternative fordelinger av veksten og ulike tettheter gir fra 20 til 65 prosent vekst i antallet bilturer fram mot 2030. Jernbaneutbyggingen framover bør skje som en kombinasjon av IC-utbygging og gjennomføring av tiltak i Oslo og de nærmeste områdene rundt, siden det er her hovedtyngden av trafikkgrunnlaget finnes.

Bidragsytere

Inaktiv cristin-person

Arvid Strand

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Transportøkonomisk institutt
Aktiv cristin-person

Øystein Engebretsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Transportøkonomisk institutt
Aktiv cristin-person

Svein Bråthen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Møreforsking
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for logistikk ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Inaktiv cristin-person

Liva Vågane

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Transportøkonomisk institutt
Aktiv cristin-person

Petter Christiansen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for Statsvitenskap ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Transportøkonomisk institutt
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »