Cristin-resultat-ID: 1020392
Sist endret: 14. februar 2014 15:40
NVI-rapporteringsår: 2013
Resultat
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
2013

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Fem til Femten (5-15)

Bidragsytere:
 • Mari Hysing og
 • Tormod Bøe

Tidsskrift

PsykTestBARN
ISSN 1893-9910
e-ISSN 1893-9910
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Publiseringsår: 2013
Hefte: 1
Artikkelnummer: 3
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Fem til Femten (5-15)

Sammendrag

Beskrivelse. Fem til Femten (5-15) er en foreldreutfylt kartlegging av vansker hos barn i alderen fem til femten år på områdene motorikk, eksekutiv funksjoner, persepsjon, hukommelse, språk, sosiale ferdigheter, læring og psykisk helse. Skjemaet er utviklet av en gruppe klinikere og forskere fra de nordiske landene og kom ut i 2004. Det må søkes om godkjenning for bruk av instrumentet, og den som skal benytte testen må redegjøre for testkompetanse og bruksområde. Grunnutdanning innen pedagogikk, medisin eller psykologi på minst høyskolenivå, samt kunnskap om barn og unge, samt testkompetanse forutsettes. Litteratursøk. Vårt systematiske litteratursøk identifiserte ingen norske artikler, men fire nordiske studier ble inkludert. Tre var valideringsstudier og én studie sammenlignet resultater fra 5-15 med resultater med Child Behavior Checklist (CBCL). Psykometri. Undersøkelser fra andre nordiske land viser at 5-15 har utmerket indre konsistens, tilfredsstillende til god interrater reliabilitet, og god til utmerket test-retest reliabilitet for hovedskalaene. Deler av testen diskriminerer mellom ulike diagnosegrupper og skårer fra instrumentet samsvarer delvis med resultater fra andre tester som WISC-III og NEPSY. Konklusjon. De psykometriske egenskapene ved 5-15 er ikke undersøkt i studier med norske barn. Undersøkelser fra andre nordiske land viser imidlertid at 5-15 har gode psykometriske egenskaper. Brukere av testen bør være oppmerksom at normene til den norske utgaven er basert på svenske og finske data.

Bidragsytere

Mari Hysing

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Tormod Bøe

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 2 av 2