Cristin-resultat-ID: 1020563
Sist endret: 28. oktober 2016, 16:37
NVI-rapporteringsår: 2012
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2013

Alcohol use and drunk driving: the modifying effect of impulsivity

Bidragsytere:
 • Inger Synnøve Moan
 • Thor-Arvid Norstrøm og
 • Elisabet Storvoll

Tidsskrift

Journal of Studies on Alcohol and Drugs
ISSN 1937-1888
e-ISSN 1938-4114
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2013
Publisert online: 2012
Trykket: 2013
Volum: 74
Hefte: 1
Sider: 114 - 119

Importkilder

Isi-ID: 000313026300013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Alcohol use and drunk driving: the modifying effect of impulsivity

Sammendrag

The aim of this study was twofold: (a) to examine how an increase in the frequency of heavy drinking episodes affects the incidence of drunk driving and (b) to examine whether the effect of alcohol use on drunk driving is contingent on impulsivity. Two waves of the Young in Norway Longitudinal Study were applied (N = 2,603; response rate: 67%), when the respondents were on average 17 (1994) and 28 (2005) years of age. Measurements consisted of self-reported heavy episodic drinking, drunk driving, and impulsivity. The first difference method was applied to estimate the association between heavy episodic drinking and drunk driving. This means that changes in the frequency of drunk driving were regressed on changes in the frequency of drinking. In this way, the effects of time-invariant confounders were eliminated. The results showed that every additional episode of heavy drinking was associated with a 2.6% increase in the frequency of drunk driving. The increase for males was significantly higher than among females. The analyses supported the hypothesis that impulsivity modifies the association between alcohol use and drunk driving. The association between drinking and drunk driving is significantly stronger among those with a high score on impulsivity compared with those who have a low score.

Tittel

Alcohol use and drunk driving: the modifying effect of impulsivity

Sammendrag

Impulsive personer er mer tilbøyelige til å kjøre i beruset tilstand enn folk med høy grad av selvkontroll. Tidligere forskning på impulsivitet - eller svak selvkontroll, tyder på at folk som er impulsive er mer tilbøyelige til å ta risiko sammenlignet med personer med høy grad av selvkontroll. Derfor er det mer sannsynlig at de utfører kriminelle handlinger, slik som å kjøre bil i beruset tilstand. Alkoholkonsum er en forutsetning for promillekjøring, men siden kun en liten andel av alle drikkesituasjoner fører til promillekjøring er det sannsynlig at sammenhengen er betinget av andre forhold. Denne studien ønsket følgelig å undersøke om sammenhengen mellom alkoholbruk og promillekjøring er betinget av impulsivitet, det vil si at sammenhengen mellom alkoholbruk og promillekjøring er sterkere for personer som er impulsive enn for de med høy grad av selvkontroll. Dermed analyserte forskerne svar fra en spørreundersøkelse der impulsivitet og alkoholvaner blant 2600 unge voksne hadde blitt kartlagt. Deltakerne hadde også svart på spørsmål om de hadde kjørt motoriserte kjøretøy i beruset tilstand. Analysene viste at gruppen med svært impulsive personer var langt mer tilbøyelige til å kjøre når de hadde drukket. Sammenhengen mellom alkoholbruk og promillekjøring var dobbelt så sterk blant de som skåret høyt på impulsivitet sammenlignet med de som skåret lavt. Menn kjører oftere med promille enn kvinner Sammenhengen mellom alkoholbruk og promillekjøring var sterkere blant menn enn kvinner. Dette er i tråd med tidligere forskning som viser at unge menn oftere enn kvinner er involvert i risikofylt atferd. Tallene i studien tyder på at en 10 prosents økning i antall tilfeller av beruselse vil gi en 2 prosents økning i promillekjøring. Dette er et interessant forholdstall som gjør det mulig å forutsi hva som vil kunne skje med promillekjøringen blant unge voksne dersom alkoholkonsumet øker i denne gruppen.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Inger Synnøve Moan

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

Thor Norström

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Thor-Arvid Norstrøm
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Elisabet Esbjerg Storvoll

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Elisabet Storvoll
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3