Cristin-resultat-ID: 1023742
Sist endret: 16. april 2013 12:22
Resultat
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
2011

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Swanson, Nolan og Pelham vurderingsskala for lærere og foreldre - versjon IV (SNAP-IV)

Bidragsytere:
 • Hege Kornør og
 • Tormod Bøe

Tidsskrift

PsykTestBARN
ISSN 1893-9910
e-ISSN 1893-9910
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Publiseringsår: 2011
Hefte: 1
Artikkelnummer: 1
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Swanson, Nolan og Pelham vurderingsskala for lærere og foreldre - versjon IV (SNAP-IV)

Sammendrag

Beskrivelse. SNAP-IV er et spørreskjema som skal måle ADHD-symptomer og atferdsproblemer hos barn i skolealder. Det har 90 testledd fordelt på åtte skalaer, og tar under 30 minutter å fylle ut. Den engelskspråklige originalutgaven ble laget av James M. Swanson i 1983. Geir Øgrim sto bak den norske oversettelsen i 2006. Norsk rettighetsinnehaver er Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og Narkolepsi, som oppgir at de leverer ut skåringsnøkkel til fagfolk. Det stilles ellers ingen kompetansekrav til bruk, skåring og tolkning av SNAP-IV. Litteratursøk. Vårt systematiske litteratursøk førte ikke til noen studier som kunne belyse måleegenskapene ved den norske versjonen av SNAP-IV. Konklusjon. Måleegenskapene ved den norske versjonen av SNAP-IV er ikke dokumentert.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Hege Kornør

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved RBUP Øst og Sør

Tormod Bøe

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 2 av 2