Cristin-resultat-ID: 1024009
Sist endret: 25. november 2015, 13:28
Resultat
Rapport
2013

En evaluering av Fosen DMS som kompetanseaktør

Bidragsytere:
 • Erna Håland og
 • Marit Schei Olsen

Utgiver/serie

Utgiver

NTNU Samfunnsforskning AS

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2013
Antall sider: 20
ISBN: 978-82-7570-319-2
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En evaluering av Fosen DMS som kompetanseaktør

Sammendrag

​Denne rapporten oppsummerer resultatene av en evaluering av Fosen DMS som kompetanseaktør i regionen. Kommunene på Fosen har over lengre tid samarbeidet på flere områder. Innenfor helsesektoren ble etter hvert Fosen DMS IKS opprettet og de siste årene har organisasjonen blitt utvidet med blant annet NettOpp Fosen og Folkehelse Fosen. Denne evalueringen har sett på pågående kompetansehevende arbeid i regi av Fosen DMS IKS, samt kartlagt de ulike aktørenes forventninger, erfaringer og ønsker fremover. I evalueringen er det intervjuet totalt 24 personer fra kommuner, Fosen DMS IKS og St.Olavs Hospital. Generelt sett er alle aktørene fornøyd med samarbeidet og ønsker at det skal fortsette. Det blir beskrevet at selv om man har ulike erfaringer (også negative), så er en slik type samarbeid svært viktig for å kunne løse aktuelle utfordringer innenfor helse og omsorg. Aktørene har flere innspill til hvordan Fosen DMS kan fungere som kompetanseaktør i regionen. Blant annet er det ønsker om mer synlighet, en sterk pådriverrolle og fokus på at paraplyorganisasjonen Fosen DMS er en viktig arena for faglig samarbeid på tvers av kommunegrenser og politikk. Det fremheves også at kontakten med spesialisthelsetjenesten er svært viktig for kompetanseutvikling og samarbeid.

Bidragsytere

Erna Håland

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Marit Schei Olsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Studio Apertura ved NTNU Samfunnsforskning AS
1 - 2 av 2