Cristin-resultat-ID: 1024863
Sist endret: 22. april 2013, 10:58
Resultat
Rapport
2013

Målinger på klimatisert tørrfisklager

Bidragsytere:
 • Frode Frydenlund og
 • Kristina Norne Widell

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF Energi AS

Serie

SINTEF Energi. Rapport

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2013
Hefte: TR A7298
Antall sider: 21
ISBN: 9788259435538

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Målinger på klimatisert tørrfisklager

Sammendrag

I et tradisjonelt tørrfisklager vil det være skiftende forhold på lageret pga. varierende uteforhold. Dette kan medføre høye vekttap og variasjoner i kvalitet for den lagrede tørrfisken. Hensikten med prosjektet er å sikre og utvikle nye lagringsformer slik at tørrfiskbransjen kan gå over til lagring i mer kontrollerte former. Dette vil sikre jevn, god og forutsigbar kvalitet på tørrfisken, samt redusert vekttap under lagring. Samtidig kan dette gi muligheter for inntak av tørrfisken under sluttfasen av tørkingen når værforhold kan være utfordrende. Denne rapporten dokumenterer lagringsforholdene på et slikt klimatisert tørrfisklager. Det ble gjennomført målinger på lageret til Lofoten Viking på Værøy. Der ble det målt temperatur og luftfuktighet i perioden juli til november 2012. Resultatene viste at det klimastyrte lageret holdt ønsket temperatur og fuktighet i denne perioden. Temperaturene i lageret var relativt homogene og endringer skjedde uten større etterslep. Det samme gjaldt for luftfuktigheten. Ved å ta inn tørrfisk trinnvis, ha god kontroll på fuktigheten og sikre god luftfordeling kan en få de samme gode lagringsforholdene også for en normal lagringssesong med fullt lager.

Bidragsytere

Frode Frydenlund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Energibruk ved SINTEF Energi AS

Kristina Norne Widell

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Energiprosesser ved SINTEF Energi AS
1 - 2 av 2