Cristin-resultat-ID: 1031586
Sist endret: 12. januar 2018 17:49
Resultat
Rapport
2013

Fra leie til eie: Effekter av tiltak som har som mål å få flere lavinntektshusholdninger inn i eiermarkedet

Bidragsytere:
 • Kristina Rolstad Nordlund
 • Heather Menzies Munthe-Kaas
 • Eamonn Noonan
 • Geir Smedslund
 • Karianne Thune Hammerstrøm
 • Sabine Wollscheid
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Serie

Rapport fra Kunnskapssenteret
ISSN 1890-1298
e-ISSN 1890-1298
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2013
Hefte: 8
Antall sider: 124
ISBN: 978-82-8121-528-3
Open Access

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Samfunnsmedisin
- Fagområde: Medisin og helsefag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fra leie til eie: Effekter av tiltak som har som mål å få flere lavinntektshusholdninger inn i eiermarkedet

Sammendrag

Det overordnede målet i norsk boligpolitikk er at alle skal kunne bo godt og trygt, og det har lenge vært bred politisk enighet om at nordmenn flest helst skal eie sin egen bolig. Startlån er ett av de boligøkonomiske virkemidlene som har som mål å hjelpe vanskeligstilte inn på eiermarkedet i Norge. Lignende tiltak som er innført i andre land, for eksempel ”Right-to-buy”, er omtalt blant annet i boligutvalgets utredning ”Rom for alle. En sosial boligpolitikk for fremtiden”. I denne systematiske oversikten har vi undersøkt effekter av boligøkonomiske tiltak som har som mål å få lavinntektsgrupper inn i eiermarkedet samt hvilke erfaringer mottakere av slike tiltak har. Effekt av boligøkonomiske tiltak: Vi inkluderte fire studier som omhandler spørsmålet om effekt av boligøkonomiske tiltak på disposisjonsform (dvs andelen som eier og som leier bolig), og som oppfylte våre inklusjonskriterier. Studiene som er inkludert for å besvare spørsmålet om effekt ble vurdert til å ha lav metodisk kvalitet. Én studie viser en signifikant fordel for tiltaksgruppen etter fire år, men etter 10 år var det ingen signifikant forskjell . Kvaliteten på dokumentasjonen i de kvantitative studiene om effekt ble vurdert til å være lav eller svært lav. På grunn av den lave kvaliteten på studiene er det usikkert om tiltakene har effekt.Opplevelser og erfaringer: Vi identifiserte 11 studier som omhandler spørsmålet om opplevelser og erfaringer med ulike tiltak og som oppfylte våre inklusjonskriterier. Studiene viser både positive og negative erfaringer, men ble vurdert til å ha lav metodisk kvalitet.

Bidragsytere

Kristina Rolstad Nordlund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet

Heather Menzies Munthe-Kaas

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Eamonn Noonan

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Geir Smedslund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Karianne Thune Hammerstrøm

 • Tilknyttet:
  Forfatter
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »