Cristin-resultat-ID: 1031649
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
Resultat
Doktorgradsavhandling
2013

Pregnant women in opioid maintenance treatment (OMT) : maternal and neonatal outcomes

Bidragsytere:
  • Ingunn Olea Lund

Utgiver/serie

Utgiver

Faculty of Medicine, University of Oslo

Serie

Series of dissertations submitted to the Faculty of Medicine, University of Oslo

Om resultatet

Doktorgradsavhandling
Publiseringsår: 2013
Hefte: 1515
ISBN: 978-82-8264-503-4

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pregnant women in opioid maintenance treatment (OMT) : maternal and neonatal outcomes

Sammendrag

The Norwegian Health Care system significantly diffe rs from international setti ngs such as the U.S., where the majority of research on pregnant opio id dependent women is conducted. Hence results from international research may not be generalized to the Norwegian setting. Therefore, to be able to offer the best possible care, it is of great importance to investigate how pregnant women in opioid maintenance treatment (OMT) in Norway are farin g in regards to continued substance use and psychiatric problems both during pregnancy and so metime after the children are born. Secondly, the partners of pregnant opioid de pendent women may contribute to the woman’s drug use relapses as well as to improved treatment outcomes and how th e woman will cope as a mother. However, they are rarely included in studies on pregnant opioid dependent women. Moreover, there is a lack of studies offering a compete overview of use of pres cription drug use prior to, and during pregnancy among OMT women. Lastly, maternal and neonatal outcomes after exposure to buprenorphine + naloxone has not been compared to other medici nal treatments for opioid dependence such as buprenorphine, methadone and meth adone assisted withdrawal. Despite the lack of research on this, buprenorphine + naloxone is prescribed to pr egnant opioid dependent women several places in the U.S. Study aims The aims of the present thesis were to investig ate substance abuse and psychiatric problems in a national cohort of pregnant OMT women and their partners. Moreover, to investigate use of prescription drugs among women in OMT prio r to, and during pregnancy. Furthermore, to investigate maternal and neonatal outcomes from use of buprenorphine + naloxone versus methadone, buprenorphine and methadone-assisted withdrawa

Tittel

Pregnant women in opioid maintenance treatment (OMT): maternal and neonatal outcomes

Sammendrag

I sin doktorgradsavhandling ved senter for rus og avhengighetsforskning (SERAF), UIO, har stipendiat Ingunn Olea Lund fulgt opp opiatavhengige kvinner som brukte metadon eller buprenorfin under svangerskapet, og deres partnere. En sårbar foreldregruppe Kvinner i LAR har en bakgrunn med alvorlig rusmisbruk, et flertall har hatt alvorlige psykiske problemer og opplevd fysisk, seksuelt og psykisk misbruk. Deres partnere har ofte lignende bakgrunn. Hvordan det går med denne sårbare gruppen i forhold til videre rusbruk og psykiske problemer vil kunne påvirke deres evne som foreldre. Tett oppfølging av LAR familier er viktig Funnene viser lite bruk av illegale rusmidler, men økningen av alkoholbruk blant kvinnene 1 år etter at barna er født og økning i depresjon 2 år etter, er bekymringsverdig og understreker viktigheten av tett oppfølging av e familiene over tid. De viktigste funnene i avhandlingen er: - Nesten ingen av kvinnene brukte illegale rusmidler under svangerskapet, eller et år etter fødsel. Bruk av illegale rusmidler var også lav blant deres partnere. - Ingen kvinner brukte alkohol under svangerskapet, men det en klar økning et år etter fødsel. Blant partnerne var det en klar reduksjon. - Psykiske problemer ble redusert fra svangerskapet et år etter fødsel, mens en ser en økning i psykiske problemer to år etter. Partnerne rapporterer færre psykiske problemer enn kvinnene. - En større andel gravide i LAR bruker forskrevne medikamenter (LAR medikamenter ekskludert) enn gravide i generell befolkning både før og under svangerskapet. - Bruk av medikamenter med misbrukspotensial reduseres gjennom svangerskapet Et viktig bidrag – i Norge og internasjonalt Studien bidrar med informasjon om hvordan det går med mødre i LAR over tid, og er en av få studier som inkluderer partnerne. Dette er også den første studien som gir en fullstendig oversikt over bruk av forskrevne medikamenter før og under svangerskapet blant gravide i LAR.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Ingunn Olea Lund

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo
1 - 1 av 1