Cristin-resultat-ID: 1033413
Sist endret: 28. oktober 2016, 16:36
Resultat
Rapport
2013

Oppdatering av rapporten ”Hva er effekten av langtidsbehandling i institusjon for rusavhengige sammenlignet med poliklinisk korttidsbehandling?” – systematisk litteratursøk med sortert referanseliste

Bidragsytere:
 • Geir Smedslund
 • Asbjørn Steiro
 • Brynjar Fure og
 • Ingvild Kirkehei

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2013
Antall sider: 18
ISBN: 978-82-8121-532-0
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Oppdatering av rapporten ”Hva er effekten av langtidsbehandling i institusjon for rusavhengige sammenlignet med poliklinisk korttidsbehandling?” – systematisk litteratursøk med sortert referanseliste

Sammendrag

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag av Helsedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med sortering av relevante publikasjoner. Oppdraget var å identifisere nye studier publisert etter Kunnskapssenterets rapport fra 2009 om effekt av langtidsbehandling for rusavhengige. Resultater  Søket etter systematiske oversikter resulterte i totalt 29 referanser. Av disse var én mulig relevant men den ble ekskludert. Ved lesning av fulltekst, ble den ekskludert.  Søket etter primærstudier gav 410 treff hvorav fem ble vurdert som mulig relevante. Ved lesning av fulltekst ble alle ekskludert.  Denne oppdateringen har ikke funnet at det har blitt publisert nye relevante systematiske oversikter eller randomiserte kontrollerte studier etter Kunnskapssenterets rapport fra 2009. Vi viser til denne.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Geir Smedslund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Asbjørn Marelius Kulseng Steiro

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Asbjørn Steiro
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Brynjar Fure

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo

Ingvild Kirkehei

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4