Cristin-resultat-ID: 1042363
Sist endret: 20. januar 2015 14:03
Resultat
Populærvitenskapelig foredrag
2012

14.04.12: GRUNNLAGSSPØRSMÅL RUNDT SEKSUELLE KRENKELSER25.04.12: SEKSUELLE KRENKELSER: OM VIRKNINGER AV TILLITSBRUDD OG GRENSEKRENKELSER HOS BARN OG UNGE05.05.12: TILHØRIGHET TIL ET KRISTENT FELLESSKAP – FOR DEN SOM ER ANKLAGET FOR SEKSUELT KRENKENDE ATFERD05.06.12: PERSPEKTIVER PÅ MAKT OG KRENKELSER I RELASJON

Bidragsytere:
  • Tormod Kleiven

Seminar

Tittel: Dagsseminar, temakvelder og eksterne undervisningsoppdrag

Sted:

Norge
Utbredelsesområde: Norsk
Årstall: 2011
Dato fra: 1. januar 2012
Dato til: 1. juli 2012

Om resultatet

Populærvitenskapelig foredrag
Publiseringsår: 2012
Invitert

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

14.04.12: GRUNNLAGSSPØRSMÅL RUNDT SEKSUELLE KRENKELSER25.04.12: SEKSUELLE KRENKELSER: OM VIRKNINGER AV TILLITSBRUDD OG GRENSEKRENKELSER HOS BARN OG UNGE05.05.12: TILHØRIGHET TIL ET KRISTENT FELLESSKAP – FOR DEN SOM ER ANKLAGET FOR SEKSUELT KRENKENDE ATFERD05.06.12: PERSPEKTIVER PÅ MAKT OG KRENKELSER I RELASJON

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Tormod Kleiven

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Strategiske sentre for forskning ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 1 av 1