Cristin-resultat-ID: 1042380
Sist endret: 14. januar 2018, 11:36
Resultat
Rapport
2013

Effekt av behandling for angst og depresjon hos barn – systematisk litteratursøk med sortert referanseliste

Bidragsytere:
 • Therese Kristine Dalsbø
 • Malene Wøhlk Gundersen og
 • Liv Merete Reinar

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2013
Antall sider: 68
ISBN: 978-82-8121-538-2
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekt av behandling for angst og depresjon hos barn – systematisk litteratursøk med sortert referanseliste

Sammendrag

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag å finne dokumentasjon om effekt av behandling for angst og depresjon hos barn. Kunnskapssenteret har søkt etter eksisterende retningslinjer, systematiske oversikter og oversikter over forskningsoppsummeringer (overviews of systematic reviews). Vi publiserer funnene i form av et systematisk litteratursøk med sortering. Vi har ikke kvalitetsvurdert oversiktene. Resultater Vi identifiserte totalt 2444 referanser. Av disse ble 74 vurdert som mulig relevante. Referansene ble gruppert i tre kategorier. Det var 16 mulige relevante retningslinjer, 12 oversikter over oversikter og 46 systematiske oversikter.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Therese Kristine Dalsbø

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Malene Wøhlk Gundersen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Universitetsbiblioteket ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Liv Merete Brynildsen Reinar

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Liv Merete Reinar
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helsetjenester ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3