Cristin-resultat-ID: 1044204
Sist endret: 12. januar 2018, 18:32
Resultat
Rapport
2013

Arbeidslivsbaserte tiltak for psykisk helse hos ansatte

Bidragsytere:
 • Therese Kristine Dalsbø
 • Kristin Thuve Dahm
 • Astrid Austvoll-Dahlgren
 • Marit Knapstad
 • Malene Wøhlk Gundersen og
 • Liv Merete Reinar

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Serie

Rapport fra Kunnskapssenteret
ISSN 1890-1298
e-ISSN 1890-1298
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2013
Volum: 2013
Hefte: 11
Antall sider: 104
ISBN: 978-82-8121-544-3
Open Access

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Samfunnsmedisin
- Fagområde: Medisin og helsefag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Arbeidslivsbaserte tiltak for psykisk helse hos ansatte

Sammendrag

Deltakelse i arbeidslivet har positive virkninger som at den ansatte får økonomisk inntekt, sosial kontakt og opplevelse av mestring, men arbeid kan også ha negative effekter på psykisk helse. Denne oppsummeringen av oversikter ser på effekt av arbeidslivsbaserte tiltak for å fremme ansattes psykiske helse. Vi inkluderte tre systematiske oversikter om effekt av arbeidslivsbaserte tiltak: - Stresshåndteringstiltak for helsepersonell. - Psykologiske tiltak og fysisk aktivitet for ansatte i politiet. - Fleksible arbeidsordninger for alle grupper av ansatte i yrkeslivet. •Arbeidslivsbaserte tiltak som individrettet stresshåndtering reduserer muligens risikoen for angst hos helsepersonell. •Det er usikkert om arbeidslivsbaserte tiltak som ”mental image training”, fysisk trening eller stresshåndteringsprogram påvirker angst, depresjon og post-traumatisk stress hos ansatte i politiet. •Det er usikkert om fleksible arbeidsordninger som gradvis pensjonering og ufrivillig deltidsarbeid påvirker psykisk helse. Dokumentasjonen fra de systematiske oversiktene har lav og svært lav kvalitet. Dokumentasjonen er ikke oppdatert og nye oppdaterte oversikter kan endre våre konklusjoner. Det er derfor behov for flere, og oppdaterte, systematiske oversikter.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Therese Kristine Dalsbø

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Kristin Thuve Dahm

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Astrid Dahlgren

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Astrid Austvoll-Dahlgren
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo

Marit Knapstad

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for helse, miljø og likeverd ved Universitetet i Bergen

Malene Wøhlk Gundersen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Universitetsbiblioteket ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »