Cristin-resultat-ID: 1049531
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
NVI-rapporteringsår: 2013
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2014

The distribution and role of causal beliefs, inferences of responsibility, and moral emotions on willingness to help addicts among Norwegian adults

Bidragsytere:
 • Jostein Rise
 • Leif Edvard Aarø
 • Torleif Halkjelsvik og
 • Velibor Bobo Kovac

Tidsskrift

Addiction Research and Theory
ISSN 1606-6359
e-ISSN 1476-7392
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2014
Publisert online: 2013
Trykket: 2014
Volum: 22
Hefte: 2
Sider: 117 - 125
Open Access

Importkilder

Scopus-ID: 2-s2.0-84896784614

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

The distribution and role of causal beliefs, inferences of responsibility, and moral emotions on willingness to help addicts among Norwegian adults

Sammendrag

The purpose of this study was to explore the distribution and role of causal beliefs, inferences of responsibility, and moral emotions on deservingness of help to addicts among Norwegian adults using the social motivational model of Weiner. The data derives from a web panel survey of Norwegian adults aged 20 to 69 years (N = 1062, response rate 67%) in 2011. They responded to a questionnaire tapping into the above measures for nine different addictions in terms of a hypothetical person: "Think of a person addicted to-." The respondents mainly located the cause of the addictions inside the person and attributed the responsibility for the problem to the individual. In general, addicted persons did not receive a high mean level of sympathy, whereas a high mean level of willingness to provide help and assistance was reported. However, there were substantial variations among the nine addictions as to mean rating levels, with snus and sedatives as the two extreme counterparts. Separate SEM analyses for the nine addictions showed support for Weiner's mediation model with inferences of responsibility and sympathy (moral emotion) as effective mediators for deservingness of help. This pattern was stable across the nine addictions. Implications for interventions and possible limitations are discussed.

Tittel

The distribution and role of causal beliefs ...

Sammendrag

Studien undersøker hva nordmenn mener om ni former for avhengighet: kokain, heroin, amfetamin, hasj, beroligende legemidler, snus, røyking, pengespill og alkohol. 1000 voksne nordmenn fikk spørsmål om: Hva de mente var årsaken til avhengigheten Om den avhengige burde holdes ansvarlig for sin avhengighet Om de følte sympati eller sinne mot den som var avhengig Om den avhengige fortjente hjelp Resultatene viste at de spurte i hovedsak plasserte årsak og ansvar for avhengigheten hos den avhengige selv.Avhengige individer utløste heller ikke mye sympati, men et relativt høyt nivå når det gjaldt å fortjene hjelp. Det var imidlertid relativt store variasjoner mellom de ulike formene for avhengighet. Av de ni avhengighetene mente folk at snusbrukere fortjente minst hjelp, mens folk som var avhengige av beroligende legemidler fortjente mest hjelp. Om metoden Et utvalg (såkalt nettpanel) bestående av 1062 voksne nordmenn i alderen 20-69 deltok i 2011 i en spørreundersøkelse. Deltagerne ble bedt om å tenke på en person (hypotetisk) som var avhengig av ni former for avhengighet. Deretter svarte de på et spørreskjema som baserte seg på en teoretisk modell (Weiner’s modell for ansvarstilskriving) for hjelpeatferd. Weiner foreslår at en legperson først vurderer om årsaken til at denne personen er blitt avhengig befinner seg hos personen selv (indre årsak) eller utenfor (ytre årsak). Deretter om personen skal holdes ansvarlig for sin avhengighet, for så å vurdere hvor mye sympati og sinne (moralske emosjoner) den avhengige utløser, før en bestemmer seg for hvor mye hjelp han eller hun fortjener. Analysene viste at modellen passet for alle formene for avhengighet, og ga støtte til Weiner’s modell der ansvar og moralske emosjoner fungerte som formidlere av virkningen på mengden av fortjent hjelp.

Bidragsytere

Inaktiv cristin-person

Jostein Rise

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet

Leif Edvard Aarø

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for helsefremmende arbeid ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Torleif Bjordal Halkjelsvik

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Torleif Halkjelsvik
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

Velibor Bobo Kovac

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Agder
1 - 4 av 4