Cristin-resultat-ID: 1049767
Sist endret: 12. januar 2018 18:37
Resultat
Rapport
2013

Effekter av oppgavedeling for noen utvalgte helsetjenester i sykehus

Bidragsytere:
 • Signe Louise Forsetlund
 • Gunn Elisabeth Vist
 • Therese Kristine Dalsbø
 • Gyri Synnøve Hval Straumann
 • Vigdis Underland
 • Inger Natvig Norderhaug
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Serie

Rapport fra Kunnskapssenteret
ISSN 1890-1298
e-ISSN 1890-1298
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2013
Hefte: 12
Antall sider: 83
ISBN: 978-82-8121-547-4
Open Access

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Samfunnsmedisin
- Fagområde: Medisin og helsefag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekter av oppgavedeling for noen utvalgte helsetjenester i sykehus

Sammendrag

Formålet med denne systematiske oversikten var å oppsummere effekter av oppgavedeling blant ansatte i sykehus for seks utvalgte områder og vurdere kvaliteten av dokumentasjonen for resultatene. Vi fant store kunnskapshull for denne problemstillingen – for fire av de seks områdene fant vi ingen dokumentasjon som oppfylte våre kriterier for inklusjon. For de to resterende områdene finner vi grunnlag for å trekke følgende konklusjoner: Hva er effekten av å overføre noen oppgaver i tilknytning til endoskopi fra leger til sykepleiere? ● Det er muligens ikke store forskjeller for pasientene for utfallene smerte/ubehag, gastrointestinalesymptomer og livskvalitet. For utfallene behov for assistanse, tidsbruk, antall polypper oversett, sigmoidoskopidybde, antall biopsier, umiddelbare komplikasjoner og kostnader gir ikke dokumentasjonen grunnlag for å si om det er viktige forskjeller mellom endoskopi utført av sykepleiere eller leger. Hva er effekten av å overføre noen oppgaver i pasientoppfølging i poliklinikker fra leger til sykepleiere/fysioterapeuter? ● For pasienter med bronkiektasier er det muligens ikke store forskjeller i livskvalitet eller antall sykehusinnleggelser per pasient. Det er imidlertid mulig at det kan være større kostnader forbundet med bruk av sykepleiere. For utfallene lungefunksjon, lungekapasitet, forverringer grunnet smitte og treningskapasitet gir ikke dokumentasjonen grunnlag for å avgjøre om det kan være viktige forskjeller mellom å benytte spesialistsykepleiere eller leger. ● For pasienter med astma, er det muligens ikke store forskjeller i livskvalitet eller sykehusinnleggelse per pasient. For utfallene antallsymptomfriedager, lungefunksjon, antallmedisinfrie dager, maksimal luftgjennomstrømning, antall forverringer og kostnader gir ikke dokumentasjonen grunnlag for å avgjøre om det kan være viktige forskjeller i oppfølging av sykepleiere eller leger. ● For pasienter med revmatoid artritt kan pasienttilfredshet være noe bedre ved oppfølging hos sykepleiere enn hos revmatologer. For utfallene generell helse, leddsmerter, utmattelse, global vurdering av sykdomsaktivitet eller sykdomsaktivitet målt med DAS 28 er det mulig at det ikke er store forskjeller mellom oppfølging hos sykepleiere eller hos revmatologer. ● For voksne med kreft bruker sykepleiere muligens mer tid på konsultasjonen og tar flere blodprøver, men muligens er det ikke store forskjeller for pasienttilfredshet om kreftpasienten følges opp hos lege eller sykepleier. For utfallene psykisk helse, depresjon, forekomst av metastaser eller totale kostnader, gir ikke dokumentasjonen grunnlag for å avgjøre om det kan være viktige forskjeller mellom oppfølging hos sykepleiere eller hos leger.

Bidragsytere

Signe Louise Forsetlund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Gunn Elisabeth Vist

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Therese Kristine Dalsbø

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Gyri Hval

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Gyri Synnøve Hval Straumann
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Vigdis Underland

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »