Cristin-resultat-ID: 1050089
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
NVI-rapporteringsår: 2013
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2014

Changes in attitudes towards restrictive alcohol policy measures: The mediating role of changes in beliefs

Bidragsytere:
 • Elisabet Storvoll
 • Ingeborg Rossow og
 • Jostein Rise

Tidsskrift

Journal of Substance Use
ISSN 1465-9891
e-ISSN 1475-9942
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2014
Publisert online: 2013
Volum: 19
Hefte: 1-2
Sider: 38 - 43

Importkilder

Scopus-ID: 2-s2.0-84894427400

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Changes in attitudes towards restrictive alcohol policy measures: The mediating role of changes in beliefs

Sammendrag

From 2005 to 2009, increased support for restrictive alcohol policy measures was observed in the Norwegian population. The present paper addresses whether this increase was mediated by changes in belief about the effectiveness of restrictive measures and belief about the harm caused by drinking. The datawere derived from five surveys conducted during the period 2005-2009 (N=7 244). In each survey we used identical measures of attitudes towards regulation of price and availability, belief in the effectiveness of such measures, and belief in the association between overall consumption and harm. During the period there was an increase in support for restrictive policy measures; in belief in the effectiveness of these measures and in belief in the harm caused by drinking. Increased support for restrictive measures was partly mediated by changes in beliefs in terms of statistically significant indirect effects from both belief in the effectiveness of such measures and belief in the harm caused by drinking. Half of the increased support for restrictive measures could be attributed to changes in beliefs. Strengthening people’s belief in the effectiveness of restrictive measures and in the harm caused by drinking may increase public support for restrictive alcohol policy measures.

Tittel

Changes in attitudes towards restrictive alcohol policy measures: the mediating role of changes in beliefs

Sammendrag

iden 2005 har flere og flere nordmenn gitt sin støtte til en restriktiv alkoholpolitikk. En av forklaringene på denne holdningsendringen er at flere tror det er mulig å begrense de alkoholrelaterte skadene gjennom prisreguleringer og tilgjengelighetsbegrensinger. Årlige spørreundersøkelser i perioden 2005 til 2009 viser at flere og flere nordmenn gir sin støtte til en restriktiv alkoholpolitikk. For eksempel svarte 26 prosent av de spurte at de var uenige i at alkohol var for dyrt i 2005. I 2009 svarte 41 prosent det samme. 30 prosent av de spurte var uenige i at det burde være mulig å kjøpe vin i butikk i 2005. I 2009 hadde andelen økt til 39 prosent. Andelen som var uenig i at det burde være mulig å kjøpe brennevin i butikk var langt høyere, og økte fra 74 til 82 prosent i perioden. Flere tror at restriksjonene virker I tillegg til holdningsendringene viste spørreundersøkelsene • en økt tro på at virkemidler som høye alkoholpriser, vinmonopol-ordning og regulering av skjenketider er effektive for å redusere alkoholrelaterte skader. • en økt tro på at dersom folk drikker mer, vil det gi en markant økning i dødsfall på grunn av sykdom, mord, selvmord og ulykker. Analysene viser at økningen i troen på slike forhold delvis kan forklare den økte støtten for en restriktiv alkoholpolitikk. Andre mulige forklaringer Siden holdningsendringen bare delvis kunne forklares av økt tro på disse områdene, må den økte støtten for en restriktiv alkoholpolitikk også sees i sammenheng med andre forhold. Økningen i antall vinmonopol, lengre åpningstider på skjenkesteder, samt at alkohol relativt sett har blitt billigere er andre mulige forklaringer. Dette begrunnes med at når tilgangen på alkohol blir bedre og prisen går ned, vil disse faktorene i mindre grad påvirke folks liv. Derfor kan folk i større grad støtte dem. Nordmenns alkoholforbruk har økt i takt med den økte tilgjengeligheten. Dette kan ha ført til at flere har opplevd negative konsekvenser av alkohol - knyttet til egen og andres bruk. Dette kan igjen ha ført til at flere ser behovet for å føre en restriktiv alkoholpolitikk. Hvis man har som mål å øke befolkningens støtte for en restriktiv alkoholpolitikk, antyder funnene i artikkelen at det kan være mulig å få til dette ved å øke folks kunnskap om omfanget av alkoholrelaterte skader og hva som er de mest effektive virkemidlene for å redusere skadeomfanget.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Elisabet Esbjerg Storvoll

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Elisabet Storvoll
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Ingeborg Margrete Rossow

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Ingeborg Rossow
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Inaktiv cristin-person

Jostein Rise

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3