Cristin-resultat-ID: 1056032
Sist endret: 13. oktober 2016, 12:45
Resultat
Poster
2013

Samhandling, folkehelse og frivillighet; Nye former for engasjement og deltakelse innen helse- og omsorgssektoren

Bidragsytere:
  • Kjersti Helene Haarr

Presentasjon

Navn på arrangementet: Norsk Fagkongress i ergoterapi
Sted: Oslo
Dato fra: 18. september 2013
Dato til: 20. september 2013

Arrangør:

Arrangørnavn: Norsk Ergoterapeutforbund

Om resultatet

Poster
Publiseringsår: 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Samhandling, folkehelse og frivillighet; Nye former for engasjement og deltakelse innen helse- og omsorgssektoren

Sammendrag

Forfattere: Anne Katrine Folkman (sosiolog og høgskolelektor) Kjersti Helene Haarr (ergoterapeut og høgskolelektor) Arbeidssted: Diakonhjemmet Høgskole, Rogaland Hensikt, problemstillinger og metode: Reformarbeidet innenfor helse- /omsorgsfeltet (jf. St.Meld. 47 og NoU 2011:11) krever organisatoriske og faglig endringer, med mange aktører involvert. Denne undersøkelsen er eksplorerende ved bruk av kvalitative metoder. Ved å studere kommunale sakspapirer, rapporter og oppslag i media, samt intervju med administrativt personell (n: 9) og ledere av frivillige organisasjoner (n: 5) i Rogaland, belyser vi problemstillingene: Hvordan planlegger og utvikler kommunene nye former for engasjement og deltakelse innenfor helse- og omsorgssektoren blant brukere og nærpersoner? Hvilke former for koordinering og involvering av det sivile samfunnet; nærpersoner og lokalsamfunn, vurderes av helse- og omsorgsadministrasjon og profesjonene? Vi har analysert og drøftet et situasjonsbilde av reformprosessen i 2012, med den hensikt å komme med innspill til faglige dreininger i helsefagutdanningene, samt stille nye spørsmål til videre forsknings- og utviklingsarbeid. Tematisering av funn: Kommunal strategisk og organisering Tradisjonell prosjektorganisering og medisinsk-/helsefaglig tenkning i førersetet. Innovasjon skjer lokalt – ikke som ledelsesstrategi. Lav grad av brukerinvolvering i tjenesteutvikling. Få/ingen brede medvirkningsprosesser. Folkehelsearbeidet Sykdomsforebyggende (diagnoserettet) fokus fremfor helsefremmende (lokalsamfunnsarbeid). Mobilisering av sivilsamfunn inn mot helse- og omsorgssektoren Systematikk og overordnet politikk i samarbeidet mangler. Få virkemidler som tilrettelegger for (økt) frivillighet. Forskning Kommunene ønsker å tilrettelegge for forskning på eget arbeid, men mangler ressurser. Forslag: helsefaggruppene bør trekke med sosial- og samfunnsfaglige perspektiver i det videre reformarbeidet, vektlegge helsefremmende fokus, forstå lokalt samfunnsarbeid, gjøre seg dyktige på brede medvirkningsprosesser, forstå frivillighetens egenart og bidra til systematikk i samarbeid med frivillige. Nøkkelord: Samhandlingsreform, brukermedvirkning, folkehelse, frivillighet, innovasjon, forskning

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Kjersti Helene Haarr

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 1 av 1