Cristin-resultat-ID: 1057442
Sist endret: 28. oktober 2016, 16:37
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2009

Narkotikastraffens verdiregnskap

Bidragsytere:
  • Øystein Skjælaaen

Tidsskrift

Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt
ISSN 0801-3055
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2009
Volum: 37
Hefte: 3
Sider: 4 - 19
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Narkotikastraffens verdiregnskap

Sammendrag

Straff er påføring av lidelse og krever en moralsk begrunnelse. Skjælaaen drøfter i artikkelen om dagens strenge narkotikastraffer kan forsvares ut fra etiske teorier, og har et særlig fokus på teorier som legger vekt på handlingers konsekvenser. Skjælaaen konkluderer med at man ut fra et konsekvensetisk synspunkt må vurdere kritisk om nåværende straffepraksis innenfor narkotikafeltet er den beste. Lidelsene som straffebruken medfører, må ikke overskride lidelsene som avverges gjennom såkalte preventive effekter. Konsekvensetikken krever at en stadig gjør opp status for hva som totalt sett medfører de beste konsekvensene, og det kan stilles spørsmål ved om det er gjort i tilstrekkelig grad når det gjelder straff for narkotika. Når det ikke gjøres må de som er ansvarlige for praksisen, ut fra et konsekvensetisk synspunkt, stå til ansvar for at narkotikafeltet kunne vært et sted med mindre lidelse.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Øystein Rudningen Skjælaaen

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Øystein Skjælaaen
  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1