Cristin-resultat-ID: 1058213
Sist endret: 28. oktober 2016, 16:37
Resultat
Rapport
2009

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2009

Bidragsytere:
  • Øystein Skjælaaen

Utgiver/serie

Utgiver

Statens institutt for rusmiddelforskning

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2009
Antall sider: 25
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2009

Sammendrag

Kontroller har avdekket flere overtredelser av alkoholloven på skjenkesteder i 2008 enn i 2007. Likevel er det færre av overtredelsene som førte til at bevillingene ble inndratt. Dette viser SIRUS´ årlige gjennomgang av kommunenes forvaltning av alkoholloven. Mens det i 2007 ble avdekket 608 overtredelser knyttet til skjenkebevillinger, ble det i 2008 avdekket 890 overtredelser. Antall inndragninger har derimot gått ned fra 153 i 2007 til 120 i 2008. Det betyr at mens 25 prosent av overtredelsene førte til inndragelser i 2007, var det 13 prosent som gjorde det samme i 2008. Tredobling av skjenkebevillinger Antall skjenkebevillinger er tredoblet siden 1980. Denne økningen nådde en topp i 2007 og tallet er noe lavere i 2008. Andelen skjenkebevillinger som gir anledning til å servere brennevin, ligger på rundt 80 prosent. Salgsbevillinger Det er en liten nedgang i antall salgsbevillinger i kommunene, i for¬hold til året før. Dette følger en trend siden midten av 80-tallet, og som i det vesentlige dreier seg om en generell nedgang i antall dagligvarebutikker. Ordningen med ølmonopol i kommunal eller privat regi, er også gradvis redusert og nærmer seg nå null. Skjenketider Over tid har flere kommuner utvidet skjenketidene i forhold til lovens normaltid, som er til kl 01 for øl og vin og til kl 24 for brennevin. Denne trenden fortsatte i 2008. Det er likevel verdt å merke seg at siden undersøkelsen bare fanger opp skjenketidene i forhold til lovens normaltid, kommer det ikke fram at noen kommuner faktisk reduserte skjenketidene i 2008, f.eks. fra kl 03 til 02

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Øystein Rudningen Skjælaaen

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Øystein Skjælaaen
  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1