Cristin-resultat-ID: 1058256
Sist endret: 14. januar 2018 14:02
Resultat
Rapport
2013

Forebyggende hjemmebesøk til eldre – systematisk litteratursøk med sortert referanseliste

Bidragsytere:
 • Lillebeth Larun
 • Therese Kristine Dalsbø og
 • Ingvild Kirkehei

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2013
Antall sider: 26
ISBN: 978-82-8121-539-9
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forebyggende hjemmebesøk til eldre – systematisk litteratursøk med sortert referanseliste

Sammendrag

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra kommunene Hamar og Gjøvik å oppsummere effektene av forebyggende hjemmebesøk til eldre. Metode Vi gjorde et systematisk litteratursøk i medisinske databaser 13. mars 2013 og brukte søkeord for ”eldre” kombinert med søkeord for ”hjemmebesøk” og et filter for å avgrense søket til systematiske oversikter. To forfattere vurderte uavhengig av hverandre alle titler og sammendrag i henhold til inklusjonskriteriene. Resultater •Syv systematiske oversikter ble inkludert fra totalt 1152 unike referanser. •De inkluderte systematiske oversiktene omhandlet hjemmeboende eldre fra 65 år, noen oversikter inkluderte skrøpelige (frail) eldre, mens andre inkluderte eldre med lavere risiko for sykdom og død. •Det var frivillig å ta imot forbyggende hjemmebesøk. Besøkene ble utført av helse- eller sosialfaglig personell, hadde et bredt fokus og inkluderte råd og veiledning for å forebygge eller redusere problemer eller risiko relatert til det å bli eldre. Besøkene varierte i innhold, i hvem som ga tiltaket, varighet og hyppighet. •Rapporterte utfallsmål var: - egenopplevd helse - livskvalitet - aktivitet og deltagelse - dødelighet - innleggelse ved institusjon - fysisk og psykososial funksjon - bruk av helse- og sosialtjenester - kostnader

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Lillebeth Larun

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Therese Kristine Dalsbø

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Ingvild Kirkehei

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3