Cristin-resultat-ID: 1058261
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
Resultat
Rapport
2009

Forbruk av heroin i Norge

Bidragsytere:
 • Anne Line Bretteville-Jensen og
 • Ellen Johanna Amundsen

Utgiver/serie

Utgiver

Statens institutt for rusmiddelforskning

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2009
Antall sider: 41
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forbruk av heroin i Norge

Sammendrag

For første gang er det gjort beregninger av hvor stort forbruket av heroin er i Norge i løpet av et år. Det årlige forbruket anslås til om lag 1500 kilo. SIRUS-forskerne Anne Line Bretteville-Jensen og Ellen J. Amundsen har gjort beregningene på oppdrag av Toll- og avgiftsdirektoratet. For å kunne beregne det samlete forbruket av heroin må man beregne antall brukere og mengde heroin de bruker i løpet av et år. Heroinbrukerne er delt inn i tre grupper: problembrukere, sporadiske brukere og eksperimentbrukere. Ulike brukergrupper Problembrukerne står for det meste av heroinforbruket i Norge. I denne gruppen er det skilt mellom ulike inntaksmåter av stoffet: injisering og røyking. Dette antas å ha betydning for mengden heroin som brukes. Antall problembrukere er anslått på grunnlag av en metode som tar utgangspunkt i antall narkotikadødsfall, anslag for dødelighet i gruppa og andelen overdosedødsfall blant alle dødsfall. Antall sporadiske brukere og eksperimentbrukere er beregnet ut fra spørreundersøkelser. Heroinmengde Heroinmengden er beregnet ut fra undersøkelser blant heroinbrukere som gir informasjon om hvor ofte og hvor mye heroin de inntar. Det er stor variasjon i mengden heroin som brukes, både innenfor gruppen av problembrukere, men særlig mellom problembrukere, sporadiske brukere og eksperimentbrukere. Beregningene tyder på at problembrukere som injiserer har et årsforbruk på ca 160 gram, heroinrøykere ca 118 gram, mens de som både røyker og injiserer bruker ca 140 gram årlig. De sporadiske brukerne antas å ha et forbruk på 6,6 gram og eksperimentbrukerne 0,3 gram pr år. Årlig forbruk 2006 er det siste året det finnes et godt datagrunnlag for å beregne antall problembrukere. Forskerne anslår at forbruket dette året var i underkant av 1500 kilo. Dette estimatet gir også et godt bilde av forbruket i 2007 og 2008. Forbruket har gått ned fra 2000-2002 da det estimerte anslaget var i overkant av 2000 kilo. Nedgangen skyldes i all hovedsak en reduksjon i antall problembrukere i Norge i dette tidsrommet.

Tittel

Heroin consumption in Norway

Sammendrag

To estimate how much heroin is consumed in Norway, we estimated the number of persons using heroin in the course of a year and multiplied that number by an estimate of the amount consumed. We adopted as a working assumption a threefold division of heroin users: experimental users; occasional users; and problem users. We subdivided the latter group by route of administration: administration route is considered to impact the amount of heroin taken. We estimated the annual quantities taken by users who only inject, users who only smoke the drug and users who do both. Because of insufficient data subdivision of occasional and experimental users by route of ad ministration proved unfeasible. • We used a multiplier method to estimate the number of problem users injecting heroin. The method uses the annual number of drug-related deaths, an estimate of mortality in the group, and the percentage of all causes of death comprised by overdose deaths. We were then able to calculate how many heroin injecting users there would have to be for that number of recorded drug-related deaths to be valid. The numbers of heroin users who ingest only by smoking or by smoking and injecting were estimated as a percentage of this figure. Estimates of the numbers of experimental and occasional users res pectively were made on the basis of survey data. • Dosage was mainly estimated from information on heroin users obtained by special surveys, including frequency of use and dosage on each occasion. There is wide variation in the quantities taken, both within the group of problem users and, not least, between problem, occasional and experimental users. Our estimates su ggest that injecting problem users consume annually about 160 grams, heroin smokers ab out 118 grams, while combined smokers and injectors consume an annual average of 140 grams. We assume that the occasional users take heroin twice per month, giving an annual consumption rate of 6.6 grams. The smallest share of overall consumption is, naturally enou gh, down to the experimental users, whom we assume try heroin on average twice, resulting in 0.3 grams for each of them. • In 2006, the amount of heroin cons umed in Norway was estimated to be around 1,445 kg. 2006 is the last year for which we have reliable data for calculating the number of problem user s. It shows a drop from the years 2000 − 2002, when the estimated figure exceeded 2,000 kg. The main cause of the reduction was a fall in the number of problem users. • According to our calculations, problem users are the principal consumers of heroin in Norway. If we change the number of occasional users, for instance, or estimated dosage by 20 per cent, the total quantity changes only by plus/minus 5 kg (1,440 − 1,450 kg). If we change the number of experimental users or the amount used by them, the effect is minimal. But a 20 per cent change in the number of problem users changes the estimated consumption figures by 15 − 17 per cent (1,205 − 1,730 kg), and changing annual consumption figures changes the estimated figure by 16 − 20 per cent (1,160 − 1,730 kg)

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Anne Line Bretteville-Jensen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Ellen Johanna Amundsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2