Cristin-resultat-ID: 1058720
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
Resultat
Doktorgradsavhandling
2011

Alkoholkonsum og vold - ulike sammenhenger under ulike betingelser?

Bidragsytere:
  • Elin Kristin Bye

Utgiver/serie

Utgiver

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Serie

Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo
ISSN 1504-3991

Om resultatet

Doktorgradsavhandling
Publiseringsår: 2011
Hefte: 256

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Alkoholkonsum og vold - ulike sammenhenger under ulike betingelser?

Sammendrag

Sammenhengen mellom alkohol og vold er betinget av drikkemønster. I land med et beruselsesorientert drikkemønster er det en sterkere sammenheng mellom alkohol og vold enn i andre land, konkluderer Elin K. Bye i sin doktoravhandling. I avhandlingens første artikkel viser Bye at en økning av alkoholkonsumet på en liter pr år ledet til åtte prosent flere voldsdommer i perioden 1911 til 2003. Hun finner at det er en nær sammenheng mellom alkohol og vold, og at alkohol er en viktig faktor når man skal forklare endringer i voldsrater over tid. Den andre artikkelen tar for seg seks østeuropeiske land. Bye finner at sammenhengen mellom alkohol og drap er sterkere i de landene i Øst-Europa som har mest skadelig drikkemønster, spesielt Russland og Hviterussland. Alkohol og vold blant ungdom I de to siste artiklene studerer Bye sammenhengen mellom alkohol og vold blant ungdom. Hun finner at alkoholrelatert vold er vanligere i land med sterk "beruselseskultur". Det er mer alkoholrelatert vold i Nord- enn i Sør-Europa. I en sammenligning av alkoholforbruket blant norske ungdom i alderen 15-20 år i perioden 1990-1994 og 2000-2004 finner Bye at selv om alkoholforbruket har økt fra den første til den andre perioden har ikke den alkoholrelaterte volden økt i særlig grad. Det kan ifølge Bye tyde på at sammenhengen mellom drikkevaner og vold svekkes i "fuktige" perioder. Sammenhengen mellom alkohol og vold er ikke nødvendigvis konstant over tid, men kan variere med forhold i samfunnet som for eksempel voldsomfanget eller alkoholkonsumet.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Elin Kristin Bye

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1