Cristin-resultat-ID: 1058808
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
Resultat
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
2010

Alcohol : No ordinary commodity. Research and public policy. 2nd ed

Bidragsytere:
 • T. Babor
 • Raul Caetano
 • S. Casswell
 • G Edwards
 • Norman Giesbrecht
 • Joel Grube
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

Oxford University Press
NVI-nivå 2

Om resultatet

Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Publiseringsår: 2010
Antall sider: 360
ISBN: 978-0-19-955114-9

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Alcohol : No ordinary commodity. Research and public policy. 2nd ed

Sammendrag

Alcohol: No Ordinary Commodity - Research and Public Policy, second edition, is a collaborative effort by an international group of addiction scientists to improve the linkages between addiction science and alcohol policy. It presents, in a comprehensive, practical, and readily accessible form, the accumulated scientific knowledge on alcohol research that has a direct relevance to the development of alcohol policy on local, national, and international levels. It provides an objective analytical basis on which to build relevant policies globally and informs policy-makers who have direct responsibility for public health and social welfare. By locating alcohol policy primarily within the realm of public health, this book draws attention to the growing tendency for governments, both national and local, to consider alcohol misuse as a major determinant of ill health, and to organize societal responses accordingly. The scope of the book is comprehensive and international. The authors describe the conceptual basis for a rational alcohol policy and present new epidemiological data on the global dimensions of alcohol misuse. The core of the book is a critical review of the cumulative scientific evidence in seven general areas of alcohol policy: pricing and taxation, regulating the physical availability of alcohol, modifying the environment in which drinking occurs, drinking-driving countermeasures, marketing restrictions, primary prevention programs in schools and other settings, and treatment and early intervention services. The final chapters discuss the current state of alcohol policy in different parts of the world and describe the need for a new approach to alcohol policy that is evidence-based, realistic, and coordinated.

Tittel

ALKOHOL: INGEN ORDINÆR VARE

Sammendrag

Denne artikkelen oppsummerer innholdet i Alcohol: No Ordinary Commodity (2. utgave). Bokens første del forklarer hvorfor alkohol ikke er noen ”ordinær” eller hvilken som helst vare, og går gjennom epidemiologiske data som viser at alkohol i vesentlig grad bidrar til den globale byrden av sykdom, uførhet og død. Denne delen doku menterer også hvordan et lite a ntall globale selskaper som har konsolidert den internasjonale p roduksjonen av øl og brennevin i senere tid utvider virksomheten i Øst‐ Europa, Asia, Afrika og Latin‐Am erika. I bokens andre del gis e n kritisk gjennomgang av den vitenskapelige dokumentasjonen på effekten av ulike strategier og tiltak som kan forebygge alkoholrelaterte skader eller begr ense disse til et minimum. Di sse strategiene omfatter: priser og avgifter, regulering av tilgjengeligheten av alkohol, endring av drikkeko ntekst, tiltak mot promillekjøring, regulering av reklame og markedsføring, informasjons‐ og holdni ngsskapende tiltak, samt behandling og tidlig intervensjon. Den siste d elen av boken omhandler alkoholpolitiske beslutningsprosesser på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå, og rangerer effekten av de ul ike strategiene ut fra et folkehelseperspektiv. Samlet set t omfatter de mest kostnadseffe ktive strategiene avgifter, tilgjengelighetsrestriksjoner, tiltak mot promillekjøring, tidl ig intervensjon overfor personer med risikofylt konsum, og behand ling av alkoholavhengige.

Bidragsytere

T. Babor

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved University of Connecticut Health Center

Raul Caetano

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas

S. Casswell

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Massey University

G Edwards

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved University of London

N. Giesbrecht

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Norman Giesbrecht
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Centre for Addiction and Mental Health
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »