Cristin-resultat-ID: 1059126
Sist endret: 28. oktober 2016, 16:37
Resultat
Rapport
2010

Rusmidler i Norge 2010. Alcohol and Drugs in Norway

Bidragsytere:
 • Marit Edland-Gryt
 • Anders Bryhni
 • Astrid Skretting
 • Marianne Lund
 • Elin Kristin Bye og
 • Øyvind Horverak

Utgiver/serie

Utgiver

Statens institutt for rusmiddelforskning

Serie

Rusmidler i Norge : statistikk ...
ISSN 0802-2097

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2010
Hefte: 2010
Antall sider: 130
ISBN: 978-82-7171-353-9
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Rusmidler i Norge 2010. Alcohol and Drugs in Norway

Sammendrag

Rusmidler i Norge inneholder oppdaterte tabeller om forbruk, økonomi, kriminalitet, skadevirkninger og behandling knyttet både til alkohol-, narkotika-, legemiddel- og tobakksbruk. For andre gang er også tobakkstall med i statistikkoversikten. Utgitt i over 20 år Det er over 20 år siden den første utgaven av Rusmidler i Norge kom ut, og SIRUS har hvert år siden gitt ut et hefte med fersk rusmiddelstatistikk. Tallmaterialet er hentet fra offentlig statistikk og SIRUS´ egne undersøkelser. For å gjøre statistikken tilgjengelig i en internasjonal sammenheng, presenteres all tekst også på engelsk. RusStat - statistikk på nett Alle tabeller er også lagt ut i SIRUS´ nettbaserte statistikkdatabase - RusStat. Basen blir oppdatert etter hvert som nytt tallmateriale kommer inn. Her finnes også lengre tidsserier på mange områder, bl.a. omsetning av alkohol i Norge fra 1800-tallet til i dag.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Marit Edland-Gryt

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

Anders Bryhni

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Astrid Petra Skretting

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Astrid Skretting
 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Marianne Lund

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Elin Kristin Bye

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »