Cristin-resultat-ID: 1059297
Sist endret: 20. januar 2015, 14:14
Resultat
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
2008

Valgordninger og kirkelig demokrati. En prinsipiell drøfting av utfordringer for det kirkelige demokratiet

Bidragsytere:
  • Jo Saglie

Bok

Mellom prinsipper og pragmatisme - Analyser av høringen om staten og Den norske kirke
ISBN:
  • 9788251923156

Utgiver

Tapir Akademisk Forlag
NVI-nivå 0

Serie

KIFO perspektiv
ISSN 0807-7525
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publiseringsår: 2008
Hefte: 18
Sider: 15 - 30
ISBN:
  • 9788251923156

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Teologi og religionsvitenskap
- Fagområde: Humaniora

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Valgordninger og kirkelig demokrati. En prinsipiell drøfting av utfordringer for det kirkelige demokratiet

Sammendrag

Artikkelens mål er å bidra til en prinsipiell diskusjon om utfordringer for det kirkelige demokratiet, med bakgrunn i erfaringer og eksempler fra forskning om politiske partier, lokaldemokrati og frivillige organisasjoner. Debatten om kirkelig demokrati dreier seg dels om utforming av institusjoner, som valgordninger og representative organer. En hovedinnvending mot det kirkelige demokratiet har imidlertid vært den lave deltakelsen ved menighetsrådsvalg. Dermed blir spørsmålet om hvordan valgordninger kan utformes for å stimulere til økt valgdeltakelse et sentralt tema. Artikkelen innledes med en diskusjon av hva som ligger i selve demokratibegrepet – og ulike oppfatninger om hvordan demokratiet bør fungere. Det tilsynelatende enkle begrepet demokrati – folkestyre – åpner for (minst) tre spørsmål: Hvem er folket? Hva skal de styre over? Og hvordan skal de styre? I artikkelen diskutes disse tre spørsmålene i en kirkelig sammenheng. Til slutt reises spørsmålet om hva slags organisasjon Den norske kirke ønsker å være.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Jo Saglie

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Jo Saglie
  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Institutt for samfunnsforskning
1 - 1 av 1

Resultatet er en del av Resultatet er en del av

Mellom prinsipper og pragmatisme - Analyser av høringen om staten og Den norske kirke.

Stifoss-Hanssen, Hans; Furseth, Inger. 2008, Tapir Akademisk Forlag. Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 - 1 av 1