Cristin-resultat-ID: 1061077
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2002

Where have all the young girls gone or where do all the men come from? Change and lack of change in demographic characteristics of the Norwegian user population

Bidragsytere:
 • Einar Ødegård og
 • Anne Line Bretteville-Jensen

Tidsskrift

European Addiction Research
ISSN 1022-6877
e-ISSN 1421-9891
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2002
Volum: 8
Hefte: 3
Sider: 141 - 146

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Where have all the young girls gone or where do all the men come from? Change and lack of change in demographic characteristics of the Norwegian user population

Sammendrag

A rough estimate indicates that women amount to one third of the heroin user population in Norway. However, among the youngest users females account and have accounted for a larger proportion. Given this greater representation of females in the younger age groups one would expect that the gender difference in the general population of users would be reduced over time due to a cohort effect. However, the ratio of male to female users has remained stable. The prevailing explanation for this stability is based on the claim that women are more likely to overcome their abuse. This paper addresses both the basis for the assumption of a missing cohort-effect and examines an alternative explanation linked to the way into abuse rather than the way out. The study primarily draws upon two distinct data sources. The first body of material consists of interviews carried out in the period 1993-1997 with people attending the only needle exchange service in Oslo. The second data source consists of police records, which provide the number of persons arrested each year in the period 1984-1997 for using, possessing or selling heroin distributed by age and gender. We find that the age of injection debut has increased and that this is especially true for male users. Applying a simple quantitative model, the effect a change in recruitment may have on the male-female ratio, is analysed. The results indicate that a higher debut age may have contributed to stabilizing the gender gap. The finding suggests that more research is needed on the conditions of recruitment in order to better predict the future population demographics and to avoid hasty and incorrect conclusions.

Tittel

Where have all the young girls gone or where do all the men come from?

Sammendrag

Kvinner er anslått å utgjøre en tredjedel av alle heroinmisbrukere i Norge. De utgjør imidlertid en større andel i de yngre aldersgrupper. Den høyere andelen blant de unge synes å ha vært stabil over tid. På denne bakgrunn kunne en ha forventet at kvinneandelen i den totale misbrukerpopulasjonen hadde økt. Det synes imidlertid ikke å ha skjedd. I studien, som er basert på ulike datamaterialer, analyseres grunnlaget for antagelsen om en uteblitt kohorteffekt og mulige forklaringer på at kvinneandelen ikke har økt. En forklaring kan være at kvinner i større grad enn menn kommer seg ut av rusmisbruk slik flere studier har indikert. En alternativ hypotese som introduseres i artikkelen, er at det er forskjell mellom kvinner og menn med hensyn til hvilket alderssegment de befinner seg i når de starter sitt heroinmisbruk. Hypotesen finner støtte i ulike materialer som analyseres. Den gjennomsnittlige debutalderen for heroin har økt når man sammenligner personer som begynte å misbruke heroin på1980-tallet med dem som startet sitt heroinmisbruk på 1990-tallet, og denne økningen synes i særlig grad å gjelde menn.

Bidragsytere

Einar Ødegård

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Anne Line Bretteville-Jensen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2