Cristin-resultat-ID: 1061091
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2002

Utviklingen av narkotikamisbruket i Norge på 1990-tallet

Bidragsytere:
 • Einar Ødegård
 • Anne Line Bretteville-Jensen og
 • Astrid Skretting

Tidsskrift

Nordic Studies on Alcohol and Drugs
ISSN 1455-0725
e-ISSN 1458-6126
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2002
Volum: 9
Hefte: 2
Sider: 106 - 122
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utviklingen av narkotikamisbruket i Norge på 1990-tallet

Sammendrag

Artikkelen belyser utviklingen i narkotikamisbruket i Norge på 90-tallet. Beskrivelsen baserer seg på bruk av ulike kilder. Både data hentet inn ved spørreskjemaundersøkelser og andre datasett som indikerer omfanget i bruken av narkotika, ligger til grunn for framstillingen. Bruken av narkotika har økt betydelige i løpet av 90-tallet. Basert på data fra de årlige ungdomsundersøkelsene var det i årene fra 1990 til 1995 mellom 8 og 10 prosent av ungdom i alderen 15 – 20 år, som svarte at de hadde brukt cannabis noen gang, mens andelen i siste del av 1990-tallet har økt til et nivå 18 – 19 prosent. Også når man sammenligner bruken i befolkningen som helhet ut fra gallupene i 1991 og 1999 kan det konstateres en økning. I 1991 var det 8,2 % som oppga at de noen gang hadde brukt cannabis mot 12,5 % i 1999. Ved bruk av en enkel kohortanalysen finner man også indikasjon på at bruken av cannabis for svært mange varer ved. Bruken følger med opp i de voksne alderstrinn. Med det høye prevalensnivået en finner i ungdomsgruppen er det derfor grunn å forvente en fortsatt økning i en økning i andelen i befolkningen som helhet som jevnlig og frekvent bruker cannabis.

Bidragsytere

Einar Ødegård

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Anne Line Bretteville-Jensen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Astrid Petra Skretting

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Astrid Skretting
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3