Cristin-resultat-ID: 1062033
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
Resultat
Rapport
2004

Tall om tobakk 1973-2003

Bidragsytere:
 • Marianne Lund og
 • Rita Lill Lindbak

Utgiver/serie

Utgiver

Statens institutt for rusmiddelforskning

Serie

SIRUS skrifter

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2004
Hefte: 2
Antall sider: 40
ISBN: 82-7171-264-0
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tall om tobakk 1973-2003

Sammendrag

Tall om tobakk 1973-2003 gir en deskriptiv oversikt over nordmenns tobakksbruk basert på Sosial- og helsedirektoratets årlige tobakksbruksundersøkelser. Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) fikk for 2004 i oppdrag å oppdatere og bearbeide tallmaterialet, og Tall om tobakk 1973-2003 er derfor denne gang publisert som skriftserie ved SIRUS i tillegg til Sosial- og helsedirektoratets egen utgivelse. Publikasjonen viser røykevaner etter kjønn, alder, geografi, og utviklingstrekk i de nordiske landene (kapittel 1). Utbredelse og endring i bruk av snus presenteres i kapittel 2. Selvrapportert tobakksforbruk og salgstall for tobakksvarer fra Toll- og avgiftsdirektoratet er tema i kapittel 3. Røykeslutt, selvrapporterte metoder for røykeslutt og intensjon om røykeslutt er tema i neste kapittel. Befolkningens holdninger til passiv røyking har endret seg markant over tid, og dette tas opp i kapittel 5. Eksponering for passiv røyking på arbeidsplassen er også et tema her. Kapittel 6 om røyking og sosial ulikhet viser at både røyking og røykeslutt er skjevfordelt i befolkningen avhengig av sosiale forhold.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Marianne Lund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

Rita Lill Lindbak

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helsedirektoratet
1 - 2 av 2