Cristin-resultat-ID: 1063511
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2006

Predicting smoking reduction among adolescents using an extended version of the theory of planned behaviour

Bidragsytere:
 • Inger Synnøve Moan og
 • Jostein Rise

Tidsskrift

Psychology and Health
ISSN 0887-0446
e-ISSN 1476-8321
NVI-nivå 2

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2006
Volum: 21
Hefte: 6
Sider: 717 - 738

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Predicting smoking reduction among adolescents using an extended version of the theory of planned behaviour

Tittel

Predicting smoking reduction among adolescents using an extended version of the theory of planned behaviour

Sammendrag

Moan og Rise har undersøkt i hvilken grad en utvidet versjon av teorien om planlagt atferd (TPB) kan bidra til økt forståelse av ungdommers intensjoner om å redusere røyking og selvrapportert atferd etter et år. Et utvalg på 145 ungdommer, som var 14 år ved starttidspunktet, deltok i begge rundene av undersøkelsen. Resultatene viser at variablene i TPB gir en relativt god forklaring på hva som motiverer ungdom til å redusere røykingen. Opplevd sosialt press var den viktigste motivasjonsfaktoren, etterfulgt av opplevd kontroll over røykereduksjon og holdning. I tillegg til variablene i TPB, viste resultatene at en sterk identitet som røyker svekket intensjonen om å redusere røykingen. Dersom ungdommene opplevde at røyking var moralsk uforsvarlig, ble motivasjonen til å redusere røykingen forsterket. Ungdommer som identifiserte seg med sine venner og som mente at det var en trend blant vennene å redusere røykingen, var også mer motivert til å redusere egen røyking. De av ungdommene som hadde en høy grad av opplevd kontroll, lyktes i større grad med å realisere sine intensjoner om å redusere røykingen sammenlignet med de som ikke hadde like stor tro på at de ville klare det. Artikkelen skisserer hvilken praktisk betydning resultatene kan ha i arbeidet med å utvikle tiltak for å oppmuntre røykende ungdom til å redusere eller slutte å røyke.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Inger Synnøve Moan

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Inaktiv cristin-person

Jostein Rise

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2