Cristin-resultat-ID: 1064431
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
Resultat
Rapport
2007

Norwegian Tobacco Statistics 1973-2006

Bidragsytere:
 • Marianne Lund og
 • Rita Lill Lindbak

Utgiver/serie

Utgiver

Statens institutt for rusmiddelforskning

Serie

SIRUS skrifter

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2007
Hefte: 3
Antall sider: 48
ISBN: 978-82-7171-304-1
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Norwegian Tobacco Statistics 1973-2006

Sammendrag

This publication describes tobacco use trends in Norway from the first surveys in 1973 and up to today. Smoking, the use of snus, exposure to passive smoking and smoking cessations is addressed. The first chapter shows the prevalence of daily and occasional smoking. The second chapter gives an overview of the prevalence of snus use. Chapter 3 covers self-reported consumption and changes in registered tobacco sales in Norway in recent years. Smoking cessation is the focus of Chapter 4, which discusses successful attempts to quit, quit attempts among daily smokers, and the intention to quit smoking. Chapter 5 deals with passive smoking, with emphasis on the change in attitude seen since the early 1990s. The final chapter addresses the topic of smoking and social inequality, measured by educational level.

Tittel

Norwegian Tobacco Statistics 1973-2006

Sammendrag

Denne engelske rapporten presenterer utviklingen i tobakksbruk fra 1973 og fram til i dag. Rapporten omhandler både røyking, passiv røyking og bruk av snus, og viser omfanget av tobakksbruk og hvem det er som bruker tobakk i Norge i dag. Røykemønstre ut fra kjønn, alder og geografi, og hva som kjennetegner dem som røyker av og til blir presentert i det første kapittelet. Bruk av snus er økende, og en oversikt over utbredelse og endring i snusbruk over tid omtales i et eget kapittel. I tredje kapittel presenteres både det selvrapporterte forbruket og endringer i tobakksalget i Norge over tid. Det fjerde kapittelet tar opp ulike tema knyttet til røykeslutt. Kapittel fem omhandler passiv røyking. Holdninger på dette området har endret seg betydelig de siste årene, særlig når det gjelder å eksponere barn for passiv røyking. Siste kapittel er viet røyking og sosial ulikhet. Røyking er mest utbredt blant personer med kort utdanning, noe som vil medføre store sosiale ulikheter i framtidig helse.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Marianne Lund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

Rita Lill Lindbak

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helsedirektoratet
1 - 2 av 2