Cristin-resultat-ID: 1064591
Sist endret: 28. oktober 2016, 16:37
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2007

The Effectiveness of Needle Exchange Programmes for HIV Prevention. A critical review

Bidragsytere:
 • Kerstin Käll
 • Ulric Hermansson
 • Ellen Johanna Amundsen
 • Klas Rönnbäck og
 • Sten Rönnberg

Tidsskrift

Journal of Global Drug Policy and Practice
ISSN 1934-4708
e-ISSN 1934-4708
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2007
Volum: 1
Hefte: 3

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

The Effectiveness of Needle Exchange Programmes for HIV Prevention. A critical review

Sammendrag

HIV transmission by contaminated needles and syringes among injecting drug users (IDUs) is one of the three main modes of transmission that fuel the HIV pandemic. Needle exchange programmes (NEPs) were adopted to reduce HIV transmission in this risk group. The aim of this review was to investigate evidence for the effectiveness of NEPs. Literature searches were conducted covering articles published until December 2005. In the final selection only studies using HIV incidence or prevalence data as outcome variables were included. Nine studies presented data addressing the effect of NEPs on HIV incidence. Seven of these studies showed no significant effect, one showed a positive and one an unfavourable effect. Three looked at HIV prevalence at baseline, all showing an unfavourable effect. The method used in three ecological studies that investigated changes in HIV prevalence in cities with and without NEPs have drawbacks, and the results should not be used as evidence for the effectiveness of NEPs. The effectiveness of NEPs to prevent HIV transmission among IDUs is overrated in previous reviews. The conclusion that NEPs are the superior method for preventing HIV transmission among IDUs may have delayed the implementation of more effective and integrated methods

Tittel

Effekten av sprøytebytteprogrammer på overføring av HIV smitte – en kritisk gjennomgang

Sammendrag

Overføring av HIV smitte blant sprøytebrukere ved deling av infisert sprøyte eller sprøyteutstyr er en viktig årsak til spredning av HIV i verden. Sprøyteutdeling og sprøytebytteprogrammer er tiltak som skal bidra til redusert risiko for overføring av slik smitte. Kunnskapsoppsummeringer av eksisterende forskning som diskuterer om slike tiltak er effektive, har siden 90-tallet konkluderte med et klart ja. Verdens helseorganisasjon har på bakgrunn av slike oppsummeringer anbefalt sprøyteutdeling som et viktig HIV forebyggende tiltak. En ny kritisk gjennomgang av den viktigste litteraturen viser imidlertid at forfattere av enkeltstudier har konkludert for sterkt i forhold til det deres studier ga grunnlag for. Artikkelen dekker de viktigste publiserte arbeider om sprøyteutdeling til og med 2005. Artikkelen beskriver svakheter ved studier som tidligere ikke er påpekt. Dermed er kunnskapsgrunnlaget for at sprøyteutdeling forebygger HIV mye svakere enn konkludert i tidligere gjennomganger. Det er imidlertid vankelig å gjennomføre studier som påviser effekter. Konklusjonen er at det er et åpent spørsmål om sprøyteutdelingen forebygger overføring av HIV smitte eller ei, sett i forhold til om og hvordan sprøytebrukere får tak i sprøyter på andre måter.

Bidragsytere

Kerstin Käll

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Linköpings universitet

Ulric Hermansson

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Karolinska Institutet
Aktiv cristin-person

Ellen Johanna Amundsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

Klas Rönnbäck

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Göteborgs universitet

Sten Rönnberg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Stockholms universitet
1 - 5 av 5