Cristin-resultat-ID: 1064594
Sist endret: 10. mars 2017 13:42
NVI-rapporteringsår: 2013
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2014

Balance-a pragmatic randomized controlled trial of an online intensive self-help alcohol intervention

Bidragsytere:
 • Håvar Brendryen
 • Ingunn Olea Lund
 • Ayna Johansen
 • Marianne Riksheim
 • Sverre Nesvåg og
 • Fanny Duckert

Tidsskrift

Addiction
ISSN 0965-2140
e-ISSN 1360-0443
NVI-nivå 2

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2014
Publisert online: 2013
Volum: 109
Hefte: 2
Sider: 218 - 226

Importkilder

Scopus-ID: 2-s2.0-84892444930

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Balance-a pragmatic randomized controlled trial of an online intensive self-help alcohol intervention

Sammendrag

Aims To compare a brief versus a brief plus intensive self-help version of ‘Balance’, a fully automated online alcohol intervention, on self-reported alcohol consumption. Design A pragmatic randomized controlled trial. Participants in both conditions received an online single session screening procedure including personalized normative feedback. The control group also received an online booklet about the effects of alcohol. The treatment group received the online multi-session follow-up program, Balance. Setting Online study in Norway. Participants At-risk drinkers were recruited by internet advertisements and assigned randomly to one of the two conditions ( n = 244). Measurements The primary outcome was self-reported alcohol consumption the previous week measured 6 months after screening. Findings Regression analysis, using baseline carried forward imputation (intent-to-treat), with baseline variables as covariates, showed that intervention significantly affected alcohol consumption at 6 months (B = 2.96; 95% confidence interval = 0.02–5.90; P = 0.049). Participants in the intensive self-help group drank an average of three fewer standard alcohol units compared with participants in the brief self-help group. Conclusions The online Balance intervention, added to a brief online screening intervention, may aid reduction in alcohol consumption compared with the screening intervention and an educational booklet

Tittel

Balance—a pragmatic randomized controlled trial of an online intensive self-help alcohol intervention

Sammendrag

Programmet starter med en hurtigtest av alkoholvaner. Fra tidligere forskning vet man at slike hurtigtester med enkel tilbakemelding har en positiv effekt på alkoholkonsum, men at denne effekten er ganske liten. Det som skiller Balance fra majoriteten av internettbaserte alkoholprogrammer er at Balance også tilbyr en intensiv selvhjelpsmodul til de som ønsker å redusere alkoholkonsumet sitt. Det er denne intensive selvhjelpsmodulen som vi har testet effekten av i denne studien. Basert på loddtrekning fikk den ene halvparten av deltagerne bruke hurtigtesten, mens den andre halvparten fikk tilbud om å bruke både hurtigtesten og den intensive selvhjelpsmodulen (dvs. det komplette Balance programmet). Begge gruppene av deltagere reduserte alkoholkonsumet fra oppstart til seks måneder etter. For alle analysene som sammenlignet denne reduksjonen mellom de to gruppene var det en gjennomgående tendens at gruppen som fikk tilbud om intensiv selvhjelp etter hurtigtesten reduserte alkoholkonsumet mer enn gruppen som ikke fikk intensiv tilbud om selvhjelp etter hurtigtesten. Denne forskjellen var statistisk signifikant for de fleste sammenligningene men ikke for alle. Derfor hefter det noe usikkerhet til resultatene. I sum må de likevel sies å være positive. En betydelig undergruppe av deltagere som fikk tilbud om intensiv selvhjelp valgte å ikke ta denne i bruk, eller brukte det så lite at man ikke kan forvente noen effekt. Dette tolkes som at tilbudet i sin nåværende form ikke passer alle i målgruppen. I et samfunnsperspektiv må en huske at på tross av at tilbudet ikke passer for alle og at effekten er moderat stor vil denne klassen av programmer kunne gi god samfunnsøkonomisk gevinst. Det er fordi kostanden ved å distribuere slike automatiserte selvhjelpsprogrammer er svært lav per person, samtidig som de kan nå svært mange som ellers ikke ville fått noe hjelp.

Bidragsytere

Håvar Brendryen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Ingunn Olea Lund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo

Ayna Beate Johansen

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Ayna Johansen
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Marianne Riksheim Stavseth

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Marianne Riksheim
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Sverre Martin Nesvåg

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Sverre Nesvåg
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Regionalt kompetansesenter for rusforskning ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »