Cristin-resultat-ID: 1064622
Sist endret: 28. oktober 2016, 16:37
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2007

Fatal overdoses and deaths by other causes in a cohort of Norwegian drug abusers. A competing risk approach

Bidragsytere:
 • Einar Ødegård
 • Ellen Johanna Amundsen og
 • Knut Boe Kielland

Tidsskrift

Drug and Alcohol Dependence
ISSN 0376-8716
e-ISSN 1879-0046
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2007
Volum: 89
Hefte: 2/3
Sider: 176 - 182

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fatal overdoses and deaths by other causes in a cohort of Norwegian drug abusers. A competing risk approach

Sammendrag

Objective: To identify causes of death among Norwegian drug abusers and to investigate the risk factors for fatal overdose and other causes of death, with specific attention to ageing and duration of abuse. Methods: In a cohort of 501 drug abusers admitted to treatment in the period 1981–1991, mortality has been calculated as incidence rates. The analyses of time to death were conducted as proportional hazard regression models using a competing risk approach. Results: Crude incidence rates for all deaths and overdose deaths did not vary with age. For non-overdose deaths, however, the incidence was significantly higher after the age of 40. Explanatory factors associated with age at fatal overdoses are also associated with age at death by other causes. At every age the risk of death was higher with a long-term abuse of drugs, and more so for fatal overdose than for death by other causes. Conclusions: With respect to fatal overdose duration of abuse, but not ageing, is found to be a risk factor. With respect to death by other causes both ageing and duration of abuse are factors associated with such death

Tittel

Fatal overdoses and deaths by other causes in a cohort of Norwegian drug abusers.

Sammendrag

Ikke alder, men tid i misbruk betyr økt risiko for fatal overdose. En studie med oppfølging av dødelighet over lang tid blant narkotikamisbrukere innlagt på Statens klinikk for narkomane på Hov i Land i 80 åra viser at risikoen for dødelig overdose ikke varierer med alder, men med tid i misbruk. Risikoen for annen type død varierer imidlertid med alder og økte kraftig fra ca. 40 års alder. Undersøkelsens formål var å beskrive dødsårsaker blant narkotikamisbrukere og undersøke risikofaktorer for fatal overdose med særlig henblikk på hvordan aldring og tid i misbruk innvirker på risikoen for fatal overdose. Av de 501 personer som kom inn i studien i perioden 1981-91 døde 189 personer før studien ble avsluttet i 2003. Overdødeligheten i forhold til tilsvarende aldersgrupper i befolkningen er svært høy, både for menn og kvinner. Nesten halvparten (47 %) døde av overdose, mens 20 % døde av ulykker, mord eller selvmord og 10 % av AIDS. Hvis man i tillegg til overdosedødsfallene også inkluderer de tilfeller hvor narkotikamisbruk er anført som bidragene til dødsfallet, utgjør denne gruppen av narkotikarelaterte dødsfall hele 67 % av alle dødsfallene. Mennene i studien hadde høyere risiko for å dø enn kvinnene. Andre høyrisikogrupper var de som hadde begynt å bruke narkotika i svært tidlig alder og de som hadde brukt narkotika i mange år. Dødsfall knyttet til alvorlig narkotikamisbruk skyldes like hyppig andre dødsårsaker enn overdoser. Dette bør vektlegges i forebygging og ved vurdering av samfunnskonsekvenser av misbruk.

Bidragsytere

Einar Ødegård

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Ellen Johanna Amundsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

Knut Boe Kielland

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Div Psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet HF
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo
1 - 3 av 3