Cristin-resultat-ID: 1065559
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2008

Is the Impact of Alcohol Consumption on Violence Relative to the Level of Consumption?

Bidragsytere:
 • Elin Kristin Bye og
 • Ingeborg Rossow

Tidsskrift

Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention
ISSN 1404-3858
e-ISSN 1651-2340
NVI-nivå 0

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2008
Volum: 9
Hefte: 1
Sider: 31 - 46

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Is the Impact of Alcohol Consumption on Violence Relative to the Level of Consumption?

Sammendrag

t has been well demonstrated that alcohol consumption is associated with violent incidents, both at the individual and the aggregate level. In Norway total alcohol consumption has increased by approximately 30% over the past 10 years, and among young people consumption has increased by more than 60%. One might therefore assume that the level of violence, and particularly the level of alcohol-related violence, has increased substantially over the same period. On the other hand, it is also possible that with increasing consumption among young people, high levels of alcohol intake and alcohol intoxication to a lesser extent are deviant behaviours, and therefore to a lesser extent associated with various problem behaviours. In the latter case, we would assume that the association between alcohol consumption and the risk of violent behaviours would diminish when alcohol consumption and alcohol intoxication become more common and wide-spread. This hypothesis was tested by analysing data from annual surveys among 15-20-year-olds in Norway for the period 1990-2004. The results suggested that the association between alcohol consumption and the risk of alcohol-related violence became significantly weaker in the later part of the period when alcohol consumption was significantly higher, thereby implying that the impact of alcohol on violence may be relative to the 'wetness' of the society.

Tittel

Er effekten av alkoholkonsum på vold avhengig av nivået på alkoholkonsum?

Sammendrag

Det er grundig dokumentert at det er en sammenheng mellom alkoholforbruk og vold både på individnivå og befolkningsnivå. I Norge har det totale alkoholforbruket økt med ca. 30 prosent de siste ti årene. Blant ungdom har økningen vært på over 60 prosent. Man kunne derfor anta at voldsbruken – og spesielt den alkoholrelaterte volden – hadde økt betydelig i den samme perioden. Men når det allmenne forbruket blant ungdom øker er det også mulig at det å drikke mye og bli beruset blir mer normalt og derfor ikke så assosiert med problematferd. Hvis det er tilfelle, kan man anta at sammenhengen mellom alkoholforbruk og risiko for voldelig atferd avtar når høyt alkoholforbruk og beruselse blir mer vanlig og utbredt. Denne hypotesen ble testet ut ved å analysere data fra årlige spørreundersøkelser blant norske ungdom i alderen 15-20 år fra 1990 til 2004. Resultatene tyder på at sammenhengen mellom alkoholforbruk og risiko for alkoholrelatert vold ble signifikant svakere i siste del av perioden når alkoholforbruket var signifikant høyere. Dette betyr at alkoholens innflytelse på vold kan være avhengig av hvor "fuktig" samfunnet er.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Elin Kristin Bye

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Ingeborg Margrete Rossow

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Ingeborg Rossow
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2