Cristin-resultat-ID: 1065595
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2008

Alcohol and Homicide in Eastern Europe. A Time Series Analysis of Six Countries

Bidragsytere:
  • Elin Kristin Bye

Tidsskrift

Homicide Studies
ISSN 1088-7679
e-ISSN 1552-6720
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2008
Volum: 12
Hefte: 1
Sider: 7 - 27

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Alcohol and Homicide in Eastern Europe. A Time Series Analysis of Six Countries

Sammendrag

Few studies have addressed the association between alcohol consumption and homicide rates at the population level in eastern European countries. The aim of the present study was to test hypotheses on how this association may vary across countries with different drinking patterns and for gender specific homicide rates. Time series analysis was used on annual alcohol consumption and homicide rates for six eastern European countries. The estimates were pooled into two groups of countries with more (Russia and Belarus) and somewhat less (Bulgaria, Hungary, Poland, and former Czechoslovakia) hazardous drinking patterns. The overall results showed that annual changes in alcohol consumption were positively and significantly associated with homicide rates and also indicated that the estimates were stronger in countries with a more detrimental drinking pattern. The results suggest that alcohol consumption has an effect on homicide rates in Eastern Europe and that this effect varies with drinking pattern.

Tittel

Alcohol and Homicide in Eastern Europe

Sammendrag

Det finnes få studier av sammenhengen mellom alkoholforbruk og drapsrater på befolkningsnivå i de østeuropeiske landene. Formålet med denne studien var å teste hypoteser om hvordan denne sammenhengen kan variere mellom land ut fra ulike drikkemønstre. Det ble brukt tidsserieanalyser på årlig alkoholforbruk og drapsrater for seks østeuropeiske land. Beregningene ble delt inn i to grupper, en for landene med mest risikofylt drikkemønster (Russland og Hviterussland) og en for de med et noe mindre risikofylt drikkemønster (Bulgaria, Ungarn, Polen og tidligere Tsjekkoslovakia). Resultatene viste at det var en signifikant sammenheng mellom årlige endringer i alkoholforbruk og drapsrater. De indikerte også at sammenhengen var sterkere i landene der drikkemønsteret var mest skadelig. Resultatene tyder på at alkoholforbruk har en effekt på drapsrater i Øst-Europa og at denne effekten varierer med drikkemønsteret.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Elin Kristin Bye

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1