Cristin-resultat-ID: 1066530
Sist endret: 28. oktober 2016, 16:37
Resultat
Rapport
2011

Rusmidler i Norge 2011

Bidragsytere:
 • Marit Edland-Gryt
 • Anders Bryhni
 • Astrid Skretting
 • Marianne Lund og
 • Elin Kristin Bye

Utgiver/serie

Utgiver

Statens institutt for rusmiddelforskning

Serie

Rusmidler i Norge : statistikk ...
ISSN 0802-2097

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2011
Hefte: 2011
Antall sider: 135
ISBN: 978-82-7171-364-5
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Rusmidler i Norge 2011

Sammendrag

Rusmidler i Norge inneholder oppdaterte tabeller om forbruk, økonomi, kriminalitet, skadevirkninger og behandling knyttet både til alkohol-, narkotika-, legemiddel- og tobakksbruk. Nytt av året er blant annet tall fra sprøyterommet i Oslo. Utgitt i over 20 år Det er over 20 år siden den første utgaven av Rusmidler i Norge kom ut, og SIRUS har hvert år siden gitt ut et hefte med fersk rusmiddelstatistikk. Tallmaterialet er hentet fra offentlig statistikk og SIRUS´ egne undersøkelser. For å gjøre statistikken tilgjengelig i en internasjonal sammenheng, presenteres all tekst også på engelsk. RusStat - statistikk på nett Alle tabeller er også lagt ut i SIRUS´ nettbaserte statistikkdatabase - RusStat. Basen blir oppdatert etter hvert som nytt tallmateriale kommer inn. Her finnes også lengre tidsserier på mange områder, bl.a. omsetning av alkohol i Norge fra 1800-tallet til i dag.

Tittel

Alcohol and Drugs in Norway 2011

Sammendrag

This publication presents a selection of statistics related to alcohol, tobacco and other substances. The National Institute for Drug and Alcohol Research (SIRUS) obtain the data from public statistics and from our own studies. This is twentythird edition of Alcohol and Drugs in Norway. New data this year - The Drug Injection Room in Oslo Alcohol and Drugs in Norway 2011 presents updated tables on consumption, accessibility, economy, criminality, harmful effects, and services related to the use of alcohol, drugs, tobacco and/or addictive medicinal drugs. New data in 2011 is among other from The Drug Injection Room in Oslo. RusStat - statistics online Most of the tables presented can be found in the institute's web-based statistics database, RusStat . The database contains further information, and, in many cases, longer time series than in the printed edition.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Marit Edland-Gryt

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

Anders Bryhni

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Astrid Petra Skretting

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Astrid Skretting
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Marianne Lund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Elin Kristin Bye

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 5