Cristin-resultat-ID: 1066557
Sist endret: 28. oktober 2016, 16:37
Resultat
Rapport
2011

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2011. Nettrapport

Bidragsytere:
  • Øystein Skjælaaen

Utgiver/serie

Utgiver

Statens institutt for rusmiddelforskning

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2011
Antall sider: 24
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2011. Nettrapport

Sammendrag

Stabilt antall salgs- og skjenkesteder Antall skjenkesteder er nesten tredoblet i løpet av de siste 30 årene, men har de siste 5 årene vist tegn til utflatning. Tidligere var det vanlig å gi bevilling bare for øl og vin, mens nå kan mer enn åtte av ti skjenkesteder servere brennevin. Antall salgssteder for øl har gått nedover siden midten av 80-tallet, i all hovedsak som følge av en nedgang i antall dagligvarebutikker, men har de siste årene vært stabilt. Få kommuner serverer til lovens maksimaltid I nesten samtlige kommuner er salgstiden for øl til kl 20.00 på hverdager og til kl 18.00 på lørdager, som er lovens maksimaltid. Når det gjelder skjenking er situasjonen annerledes. I bare én av syv kommuner kan det serveres til lovens maksimaltid, som er kl 03.00. I halvparten av kommunen er maksimal skjenketid satt til kl 02.00. Kontrollvirksomheten Ifølge alkoholloven skal det gjennomføres tre ganger så mange kontroller som det er salgs- og skjenkebevillinger i kommunen. Årets undersøkelse viser at dette kravet stort sett etterfølges. Det er en liten økning både i antall avdekkede overtredeler og inndragninger som følge av kontrollvirksomheten, både når det gjelder salgs- og skjenkebevillinger. I tillegg ble kommunene for første gang spurt om de ga advarsler om inndragning, noe som viste seg å være ganske vanlig.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Øystein Rudningen Skjælaaen

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Øystein Skjælaaen
  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1