Cristin-resultat-ID: 1066564
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
Resultat
Rapport
2011

Tobakk- og rusmiddelbruk blant unge voksne i Norge. Hovedfunn fra en spørreundersøkelse foretatt i 2010 blant 18-30åringer

Bidragsytere:
  • Anne Line Bretteville-Jensen

Utgiver/serie

Utgiver

Statens institutt for rusmiddelforskning

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2011
Antall sider: 16
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tobakk- og rusmiddelbruk blant unge voksne i Norge. Hovedfunn fra en spørreundersøkelse foretatt i 2010 blant 18-30åringer

Sammendrag

31 prosent i aldersgruppa 18-30 år snuser daglig eller av-og-til, mens tilsvarende tall for røyking er 25 prosent, og kun 12 prosent røyker daglig. Det er flest menn blant storforbrukerne av alkohol, og menn drikker seg oftest beruset. Kun en tredjedel av de som noen gang har brukt cannabis, har brukt stoffet det siste halve året. Dette er blant hovedfunnene i en kartlegging av bruk av tobakk og rusmidler blant unge voksne fra 18 til 30 år, som SIRUS har gjennomført i 2010. Det har blitt foretatt undersøkelser av unge voksne fra 20 til 30 år i 1998, 2002 og 2006 med et utvalg som er trukket ut fra Folkeregisteret. Denne gangen har man i tillegg rekruttert ca 2000 personer fra et webpanel, slik at i underkant av 5000 personer er inkludert i undersøkelsen. Flere som snuser enn røyker 31 prosent av utvalget oppgir at de snuser regelmessig, og 15 prosent daglig. Det er en klar kjønnsforskjell i bruk av snus: 21 prosent av mennene snuser daglig, og 10 prosent av kvinnene. Men det er flere kvinner enn menn som røyker daglig, 13 versus 11 prosent. 15 prosent av mennene røyker av-og-til, og 12 prosent av kvinnene. Menn oftere beruset enn kvinner 26 prosent av mennene har drukket mer enn 21 alkoholenheter siste måned, mens 18 prosent av kvinnene har gjort det samme. 68 prosent av mennene, og 58 prosent av kvinnene har vært beruset mer enn 25 ganger i livet. 10 av 100 menn og ca. 4 av 100 kvinner har vært beruset mer enn 25 ganger siste halvår. For menn kommer hoveddelen av alkoholinntaket fra øl (68 prosent), mens kvinner drikker like mye vin som øl (ca 35 prosent av hver). Få har en aktiv bruk av cannabis Som i tidligere studier er cannabis det illegale rusmiddelet flest unge sier de har prøvd - 29 prosent. For både amfetamin og kokain ligger tallene på ca 6 prosent. Det er 9 prosentpoeng flere menn enn kvinner som har prøvd cannabis, og nesten dobbelt så mange menn som kvinner som har brukt amfetamin og kokain. Omtrent en tredjedel av de som har brukt stoffene noen gang, sier de har brukt stoffene i løpet av siste halvår, dvs. 9 prosent for cannabis, og under 2 prosent for amfetamin og kokain

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Anne Line Bretteville-Jensen

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1