Cristin-resultat-ID: 1067125
Sist endret: 19. november 2013 14:13
Resultat
Rapport
2013

Valgdeltagelsen ved kommunestyrevalget 2011

Bidragsytere:
 • Dag Arne Christensen
 • Sveinung Arnesen
 • Guro Ødegård og
 • Johannes Bergh

Utgiver/serie

Utgiver

Institutt for samfunnsforskning

Serie

Rapport – Institutt for samfunnsforskning
ISSN 0333-3671
e-ISSN 1891-4314
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2013
Hefte: 2013:001
Antall sider: 117
ISBN: 978-82-7763-405-0
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Valgdeltagelsen ved kommunestyrevalget 2011

Sammendrag

Hvordan kan nivået på valgdeltagelsen i 2011 forklares? Hvordan kan vi forklare forskjeller i deltagelse mellom kommuner og mellom grupper av stemmeberettigede? Den internasjonale litteraturen spenner over et stort omfang av forklaringsfaktorer på deltagelse i politiske valg, og vi bruker manntalls- og registerdata for å undersøke hvilke av dem som var relevante for deltagelsen i kommunestyrevalget 2011. Forklaringene relaterer seg både til kjennetegn ved velgerne samt den valgkonteksten disse befinner seg i. Mens individforklaringene fokuserer på sosiale resurser og holdninger, retter kontekstforklaringene seg mot trekk ved selve valget og kjennetegn ved kommunene. Vårt utgangspunkt er å undersøke individuell valgdeltagelse med utgangspunkt i både individdata og kontekstdata på kommunenivå. Først analyseres de hver for seg, før nivåene kobles sammen i en flernivåanalyse. Manntalls- og registerdata som benyttes i analysen gjør oss i stand til å studere hvorvidt de stemmeberettigede faktisk deltok i valget. Vi slipper å bygge på velgernes erindringer om de har stemt eller ikke, samtidig som vi får bakgrunnsopplysninger fra et bredt sammensatt representativt utvalg av befolkningen. Videre ser vi nærmere på kommuner som avviker fra det statistiske mønsteret. Hva er forklaringene på det spesielt høye eller spesielt lave deltagelsesnivået i enkelte kommune.

Bidragsytere

Dag Arne Christensen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Sveinung Arnesen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen
Aktiv cristin-person

Guro Ødegård

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for samfunnsforskning
Aktiv cristin-person

Johannes Bergh

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for samfunnsforskning
1 - 4 av 4