Cristin-resultat-ID: 1067150
Sist endret: 28. oktober 2016, 16:37
Resultat
Rapport
2012

Rusmidler i Norge 2012. Alcohol and Drugs in Norway

Bidragsytere:
 • Marit Edland-Gryt
 • Anders Bryhni
 • Astrid Skretting
 • Marianne Lund og
 • Elin Kristin Bye

Utgiver/serie

Utgiver

Statens institutt for rusmiddelforskning

Serie

Rusmidler i Norge : statistikk ...
ISSN 0802-2097

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2012
Hefte: 2012
Antall sider: 139
ISBN: 978-82-7171-387-4
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Rusmidler i Norge 2012. Alcohol and Drugs in Norway

Sammendrag

Rusmidler i Norge inneholder oppdaterte tabeller om omsetning av alkohol, tobakk og avhengighetsskapende legemidler (kapittel 1), bevillinger for alkoholomsetning (kapittel 2), økonomiske aspekter ved alkohol og tobakk (kapittel 3), lovbrudd når det gjelder alkohol, tobakk og andre rusmidler (kapittel 4), dødsfall og sykdom knyttet til alkohol og andre rusmidler (kapittel 5) og tjenestetilbudet til personer med rusmiddelproblemer (kapittel 6). 24.utgave Dette er den 24. utgaven av Rusmidler i Norge, som SIRUS gir ut hvert år. Tallmaterialet er hentet fra offentlig statistikk og SIRUS´ egne undersøkelser. For å gjøre datamaterialet tilgjengelig i en internasjonal sammenheng, presenteres all tekst også på engelsk. RusStat- statistikk på nett Alle tabeller er lagt ut i SIRUS´ nettbaserte statistikkdatabase - RusStat. Basen blir oppdatert etter hvert som nytt tallmateriale kommer inn. Her finnes også lengre tidsserier på mange områder, bl.a. omsetning av alkohol i Norge fra 1800-tallet til i dag.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Marit Edland-Gryt

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

Anders Bryhni

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Astrid Petra Skretting

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Astrid Skretting
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Marianne Lund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Elin Kristin Bye

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 5