Cristin-resultat-ID: 1067311
Sist endret: 14. februar 2014 03:05
NVI-rapporteringsår: 2013
Resultat
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
2013

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Parental Stress Scales (PSS)

Bidragsytere:
  • Hege Kornør og
  • Jörg Richter

Tidsskrift

PsykTestBARN
ISSN 1893-9910
e-ISSN 1893-9910
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Publiseringsår: 2013
Hefte: 2
Artikkelnummer: 4
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Parental Stress Scales (PSS)

Sammendrag

Beskrivelse. Parental Stress Scale (PSS) er et spørreskjema med 18 utsagn som foreldre skal besvare for å gi et mål på stressnivå forbundet med det å være foreldre. Instrumentet ble utgitt på engelsk av de amerikanske forskerne Judy O. Berry og Warren H. Jones i 1995. Ane Nærde ved Atferdssenteret står bak den norske oversettelsen. Opplysninger om rettighetshavere foreligger ikke. Tidsbruk og kompetansekrav knyttet til bruk av testen er ukjent. Litteratursøk. Av 51 identifiserte referanser var det ingen som oppfylte våre søkekriterier Konklusjon. De psykometriske egenskapene ved den norske versjonen av Parenting Stress Scale er ukjente. Instrumentet bør ikke brukes klinisk før norske psykometridata foreligger.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Hege Kornør

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved RBUP Øst og Sør

Jorg Richter

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Jörg Richter
  • Tilknyttet:
    Forfatter
1 - 2 av 2