Cristin-resultat-ID: 1067804
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
NVI-rapporteringsår: 2013
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2013

Changes in youth gambling after the removal of slot machines in Norway

Bidragsytere:
 • Ingeborg Rossow
 • Marianne Hansen og
 • Elisabet Storvoll

Tidsskrift

Nordic Studies on Alcohol and Drugs
ISSN 1455-0725
e-ISSN 1458-6126
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2013
Volum: 30
Hefte: 4
Sider: 317 - 330
Open Access

Importkilder

Isi-ID: 000321692700007

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Changes in youth gambling after the removal of slot machines in Norway

Sammendrag

To examine whether the ban and complete removal of slot machines in Norway in 2007 may have led to: a) changes in gambling behaviour and changes in prevalence of problem gambling among adolescents, and b) changes in gambling behaviour among adolescent problem gamblers. Two school surveys were conducted, one before (in 2006) and one after the intervention (in 2008), comprising students aged 13 to 18 years (net samples = 4,912 in 2006 and 3,855 in 2008). Identical measures of gambling behaviour and problem gambling were obtained in both surveys. After the intervention, a small proportion reported that they had changed their gambling behaviour, mainly in terms of having stopped gambling. Comparisons of self-reports of gambling behaviour showed that slot machine gambling had decreased significantly, while gambling on other games had increased, yet frequent gambling on any game had decreased after the intervention. However, the change in prevalence of at-risk and problem gambling differed across instruments. The prevalence of self-perceived gambling problems had decreased whereas the prevalence of at-risk and problem gambling as assessed by SOGS-RA had increased. Among at-risk and problem gamblers frequent gambling and perceived gambling problems were reported less frequently in 2008 compared to 2006. The ban and removal of slot machines in Norway was succeeded by a decrease in frequent gambling among adolescents in general as well as among at-risk and problem gamblers

Tittel

Changes in youth gambling after the removal of slot machines in Norway

Sammendrag

Både ungdom med pengespillproblemer og ungdom flest spiller totalt sett mindre etter at pengespillautomatene i 2007 ble fjernet fra kiosker og dagligvarebutikker. Etter forbudet økte pengespillingen på andre arenaer, som for eksempel på internett, men likevel har det totale omfanget av pengespill blant ungdom gått ned. Pengespill på automater har tradisjonelt vært det vanligste og det mest problemskapende pengespillet blant ungdom. I 2007 ble pengespillautomatene fjernet fra det norske markedet. Forskerne har undersøkt hva fjerningen av automatene har betydd for spilleatferden til ungdom i Norge, både for de som hadde problemer med spillingen, og for ungdom flest. Pengespill på automater gikk rimeligvis kraftig ned etter forbudet, men samtidig så forskerne en økning i noen andre typer spill.Det så imidlertid ut til at spillingen totalt hadde gått ned etter forbudet. Studien var basert på to store spørreundersøkelser blant elever i ungdomsskole og videregående skole, en som ble gjennomført ett år før forbudet, og en fra året etter. Usikkerhet rundt fortolkning av resultatene Hvorvidt forbudet hadde en betydning for omfanget av pengespillproblemer blant ungdom er mer usikkert fordi resultatene varierte med ulike indikatorer på spilleproblemer. Det var en nedgang i andelen med selvopplevde spilleproblemer, mens screening-verktøyet SOGS-RA viste en økning i andelen risiko- og problemspillere. Blant disse problem- og risikospillerne var det imidlertid en nedgang i hvor ofte de spilte pengespill og det var færre med selvopplevde spilleproblemer. Både ungdom med og uten spilleproblemer ser altså ut til å spille mindre etter fjerningen av spilleautomatene. Share on emailShare on facebookShare on twitterShare on print

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Ingeborg Margrete Rossow

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Ingeborg Rossow
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Marianne Bang Hansen

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Marianne Hansen
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Elisabet Esbjerg Storvoll

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Elisabet Storvoll
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3