Cristin-resultat-ID: 1067918
Sist endret: 9. mai 2017 11:02
Resultat
Rapport
2012

Klasse og kjønn i et likestillingsperspektiv : En kunnskapsoversikt

Bidragsytere:
 • Idunn Brekke og
 • Liza Reisel

Utgiver/serie

Utgiver

Institutt for samfunnsforskning

Serie

Rapport – Institutt for samfunnsforskning
ISSN 0333-3671
e-ISSN 1891-4314
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2012
Hefte: 2012:006
Antall sider: 50
ISBN: 978-82-7763-350-3
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Klasse og kjønn i et likestillingsperspektiv : En kunnskapsoversikt

Sammendrag

Denne kunnskapsstatusen har hatt som mål å presentere klasseteori, klasseskjemaer og forskning på klasse i et kjønn-, og likestillingsperspektiv. I tillegg har vi gått gjennom en rekke sentrale policydokumenter for å undersøke hvordan klassebegrepet blir behandlet av myndighetene, spesielt i forhold til ulikhet mellom kvinner og menn. I den empiriske delen av kunnskapsstatusen går vi gjennom forskning som belyser kjønn og likestilling i forhold til sosial ulikhet, og fokuserer på utdanning, arbeidsmarkedet, og skjæringspunktet mellom arbeid og familie. I delen om kjønn og likestilling i arbeidslivet tar vi spesielt for oss yrkesfordeling, lønnsulikhet og autoritet på arbeidsplassen. Her viser forskningen at kvinner og menn er svært ulikt fordelt i yrkeshierarkiet i Norge, med kvinner overrepresentert i den store offentlige sektoren. Dette har også konsekvenser for lønnsulikhet mellom kvinner og menn. I gjennomgangen av policydokumentene blir det klart at myndighetene i stor grad behandler klasse og kjønn på sammen måte som forskningen. Det vil si at klassebegrepet sjelden blir brukt eksplisitt, og at forholdet mellom sosial ulikhet og kjønn sjelden belyses direkte i et likestillingsperspektiv.

Bidragsytere

Idunn Brekke

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for samfunnsforskning
Aktiv cristin-person

Liza Reisel

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Liza Reisel
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for samfunnsforskning
1 - 2 av 2