Cristin-resultat-ID: 1069346
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
Resultat
Rapport
2013

Anabole steroider i Norge. En oversikt fra befolkningsundersøkelser

Bidragsytere:
  • Thomas Anton Sandøy

Utgiver/serie

Utgiver

Statens institutt for rusmiddelforskning

Serie

SIRUS-rapport
ISSN 1502-8178
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2013
Hefte: 4
Antall sider: 41
ISBN: 978-82-7171-405-5
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Anabole steroider i Norge. En oversikt fra befolkningsundersøkelser

Sammendrag

Basert på fire nasjonale spørreundersøkelser belyser rapporten utbredelsen av anabole androgene steroider (AAS) blant unge mennesker i de n allmenne befolkningen i Norge. Holdninger til ulike prestasjonsfremmende midler, tilgjengelighet og bruk av AAS behandles separat. Avslutningsvis presenteres kjennetegn ved unge voksne som oppgir AAS - bruk. Rapportens funn kan oppsummeres slik: - Det er l iten aksept for bruk av ulike prestasjonsfremmende midler i befolkningen. Menn er noe mer positive til slike stoffer enn kvinner. Flere menn er eksempelvis villige til å « ta stoffer for å få en muskuløs kropp » . Svært få unge er imidlertid villige til å prø ve AAS, uavhengig av stoffets legale status. - I underkant av en tredjedel av norske ungdommer/unge voksne oppgir at de kan skaffe AAS i løpet av 2 - 3 dager. Den subjektive opplevelsen av tilgjengelighet er med andre ord sterk. Mellom 6 og 9 % rapporterer a t de har blitt tilbudt AAS i løpet av livet. Her er kjønnsforskjellen stor. Under 2 % av jenter/kvinner oppgir tilbud, sammenlignet med 10 - 15 % av gutter/menn. - Til tross for at relativt mange rapporterer om tilbud av AAS, oppgir svært få egen bruk. Andel en varierer mellom 1 - 2 % i de forskjellige undersøkelsene. Dette er i tråd med andre norske studier. Datamaterialet viser ingen utvikling i bruk over tid. Signifikant flere gutter rapporterer AAS - bruk sammenlignet med jenter. - De unge voksne som oppgir erfaringer med AAS skiller seg fra dem som ikke har brukt AAS langs en rekke dimensjoner. AAS - brukerne rapporterer om flere problemer i oppveksten, lavere utdanning enn gjennomsnittet og høyt forbruk av illegale stoffer. Det at så pass mange av AAS - brukerne oppgir bruk av øvrige stoffer og problematferd, antyder at AAS føyer seg inn i en rekke av risikofaktorer. Datamaterialet viser at debutalder er høyere for AAS enn for andre stoffer blant dem som oppgir AAS - bru

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Thomas Anton Sandøy

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1