Cristin-resultat-ID: 1069464
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
NVI-rapporteringsår: 2013
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2013

Tidsbruk ved behandling av overdoser i Oslo

Bidragsytere:
 • Ståle Alstadius og
 • Ingeborg Rossow

Tidsskrift

Sykepleien Forskning
ISSN 1890-2936
e-ISSN 1891-2710
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2013
Hefte: 3
Sider: 200 - 208

Importkilder

Norart-ID: 1300544906

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tidsbruk ved behandling av overdoser i Oslo

Sammendrag

Heroinoverdoser behandles oftest av ambulansetjenesten, men vi vet lite om denne behandlingen gir rom for å sikre forsvarlig helsehjelp og oppfølging. Hensikten med denne studien var a) å belyse tidsbruken ved prehospital overdosebehandling og om overdosepasienter blir ferdigbehandlet på stedet eller får videre medisinsk oppfølging, samt b) å undersøke hvorvidt kliniske kjennetegn ved pasienten har betydning for tidsbruken og ferdigbehandling på stedet. Data fra ambulansejournaler ved prehospital naloxonebehandling av ikke-fatale heroinoverdoser i Oslo i årene 1998, 1999 og 2000 ble analysert (n = 2700). Ambulansetjenesten brukte i gjennomsnitt 16,8 minutter totalt på hver pasient. Blant eldre pasienter (> 40 år) og pasienter med respirasjonssvikt og nedsatt bevissthet var tidsbruken noe lengre enn hos andre pasienter. I alt 82,3 prosent av pasientene ble ferdigbehandlet på stedet. Denne andelen var noe lavere dersom tidsbruken oversteg 20 minutter. Til tross for en potensiell fysisk og psykisk svekkelse, ble en stor andel av pasientene som hadde vært i en akutt livstruende situasjon, kun observert i kort tid, og de fleste mottok ikke påfølgende behandling i en medisinsk klinikk. Vi foreslår videre studier av pasientene som mottar naloxonebehandling og behandlingsstrategien

Bidragsytere

Ståle Alstadius

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Klinikk psykisk helse og avhengighet -Stab ved Oslo universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Ingeborg Margrete Rossow

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Ingeborg Rossow
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2