Cristin-resultat-ID: 1077298
Sist endret: 28. oktober 2016 16:36
Resultat
Fagbok
2013

Mellom politikk og klinikk i hundre år

Bidragsytere:
  • Magne Nylenna

Utgiver/serie

Utgiver

Det norske medicinske selskab

Om resultatet

Fagbok
Publiseringsår: 2013
Antall sider: 152
ISBN: 978-82-92871-93-5

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mellom politikk og klinikk i hundre år

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Magne Nylenna

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Helsetjenester ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1

Kapitler/Artikler Kapitler/Artikler

Er helselover og rettsprinsipper helsebringende? Om rettsliggjøring av velferdsstaten.

Kjønstad, Asbjørn. 2013, UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 1 av 1