Cristin-resultat-ID: 1079611
Sist endret: 19. desember 2013, 16:17
Resultat
Faglig foredrag
2013

Fra åpent mandat til straffende resultat? Noen kritiske betraktninger fra et pågående forskningsprosjekt om barn i fengsel

Bidragsytere:
 • Yngve Hammerlin og
 • Elisabeth Fransson

Presentasjon

Navn på arrangementet: Ungdom og straff
Sted: Oslo
Dato fra: 24. oktober 2013
Dato til: 24. oktober 2013

Arrangør:

Arrangørnavn: KRÅD

Om resultatet

Faglig foredrag
Publiseringsår: 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fra åpent mandat til straffende resultat? Noen kritiske betraktninger fra et pågående forskningsprosjekt om barn i fengsel

Sammendrag

Fra åpent mandat til straffende resultat? Noen kritiske betraktninger fra et pågående forskningsprosjekt om barn i fengsel. Yngve Hammerlin og Elisabeth Fransson ga oss et innblikk i et pågående forskningsprosjekt om ungdomsenheten(e) i Norge. Justis- og beredskapsdepartementet har gitt dem i oppdrag å studere selve prosessen frem mot etableringen av ungdomsenhetene. Viktige spørsmål i prosjektet vil handle om idé- og verdigrunnlaget bak opprettelsen av ungdomsenhetene. Hva har premissene og grunntenkningen vært for at departementer, institusjoner og enkeltaktører i prosessen har tenkt som gjort? Hva uttrykkes faglig og etisk? Hammerlin og Fransson er opptatt av å studere disse spørsmålene med et vitenskapsteoretisk utgangspunkt hvor premisser, analyser, argumenter og konklusjoner i de ulike innspillene, beslutningene og dokumentene løftes frem. Gjennom dette vil de tydeliggjøre tenkemåtene og begrunnelsene for å etablere ungdomsenhetene i Norge. I sitt innlegg løftet Hammerlin og Fransson frem spørsmålet om det faglige og forskningsmessige perspektivet har vært for snevert, og peker på at deler av den evidensbaserte forskningen synes å ha vært grunnleggende. Forskerne etterspør en større bredde i forskningen som legges til grunn og spør: Hvor er sosiologien og kriminologien? Har faglig ensidighet og moteord fra mellomkrigstidas psykiatri, kriminogene faktorer, presset bort disse grunnleggende disiplinene? De spør også om synet på ungdommene er for reduksjonistisk. Har man et forstørrelsesglass bare på det negative ved være-, tenkemåte og personlighet? Fremstillingen av ungdommen er ofte monsterpreget som ”svært farlige” eller ”stått for mye alvorlig kriminalitet”. Men disse ungdommene er da mer sammensatte enn slike betegnelser? Uttrykkes det først og fremst en pragmatisme? Er opplegget til beste for barna det gjelder, eller det egentlig best for samfunnet? Dernest – ut fra en mer faghistorisk analyse: Er nåværende opplegg så veldig forskjellig fra tidligere institusjonsformer og opplegg? Hva er det nye? Har man utnyttet alle mulighetene for å tenke et opplegg fullstendig annerledes ut fra den fagkunnskapen som åpenbart finnes? Har man søkt bredt nok i den? Hammerlin og Fransson understreket at de absolutt ser alvoret og vanskelighetene i problematikken, og at de slett ikke vil bagatelliserer denne. Samtidig understreket de viktigheten av å studere problematikken dypere og videre ut fra den viften av ulike perspektiv som eksisterer i kunnskapsfeltet i dag. De ønsker å stille annerledes spørsmål – og da blant annet om perspektivet til nå har vært for tradisjonelt og faglig trangt og så fokusert på noe at man har mistet blikket for posisjonene perspektivene springer ut fra. Referent: Nina Jon

Bidragsytere

Inaktiv cristin-person

Yngve Hammerlin

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS
Aktiv cristin-person

Elisabeth Fransson

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS
1 - 2 av 2