Cristin-resultat-ID: 1080683
Sist endret: 13. oktober 2016 13:09
NVI-rapporteringsår: 2013
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2013

Palliative pasientars forhold til bibeltekstar

Bidragsytere:
 • Marta Høyland Lavik

Tidsskrift

Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin
ISSN 0800-7489
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2013
Hefte: 4
Sider: 39 - 42

Klassifisering

Emneord

Håp • Bibelen • Kreft

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Palliative pasientars forhold til bibeltekstar

Sammendrag

Er Bibelen viktig for menneske som lever med langtkomen kreft? Kva tekstar vert i tilfelle opplevde som viktige/mindre viktige? Desse spørsmåla er stilte til 14 menneske (10 menn og 4 kvinner) i eit pågåande postdoktorprosjekt ved Stavanger Universitetssjukehus. Inklusjonskriterier er at deltakarane sjølve vil seia dei har eit kristent livssyn og at dei får palliativ omsorg frå Stavanger Universitetssjukehus. Kvar enkelt deltakar vart intervjua éin gong i om lag ein time, og det kvalitative intervjumaterialet er undersøkt ved hjelp av narrative analysemetodar. Hovudfunnet er at bibelforteljingar om trøyst, håp og framtid opplevast som avgjerande når livet er truga. Eit tilleggsfunn er at deltakarane knyter livsforteljinga si til bibeltekstar, og slik integrerer eiga sjukdomsforteljing i den store bibelforteljinga.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Marta Høyland Lavik

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Forskningsavdelingen ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Universiteit van Stellenbosch / University of Stellenbosch
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 1 av 1