Cristin-resultat-ID: 1091770
Sist endret: 28. oktober 2016, 16:37
NVI-rapporteringsår: 2013
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2013

Changes in Norwegian public opinion on alcohol policy, 2005–2012

Bidragsytere:
 • Elisabet Storvoll og
 • Torleif Halkjelsvik

Tidsskrift

Nordic Studies on Alcohol and Drugs
ISSN 1455-0725
e-ISSN 1458-6126
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2013
Publisert online: 2013
Trykket: 2014
Volum: 30
Hefte: 6
Sider: 491 - 506
Open Access

Importkilder

Isi-ID: 000330231200003
Scopus-ID: 2-s2.0-84898830618

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Changes in Norwegian public opinion on alcohol policy, 2005–2012

Sammendrag

During the last two decades there has been a substantial liberalisation of Norwegian alcohol policy in terms of increased availability of alcohol. We have studied what happens with public support for alcohol control policies in a country where the policy is liberalised. First, we summarise the findings from previous Norwegian studies on changes in attitudes toward alcohol control policies. Second, we present new empirical analyses on changes in attitudes toward a broad spectre of policies in 2005-2012, and whether the pattern of change varied according to gender, age, education and alcohol use. The empirical analyses were based on selfreported attitudes toward Norwegian alcohol policies from nine web surveys conducted among 20-69-year-old Norwegians (N = 12 304). The analyses showed increased support for a wide range of restrictive alcohol policy measures from 2005 to 2012 - both for measures that had been liberalised and those that had been stable. We found no substantial moderation by gender, age, educational level and drinking frequency, which indicates that the pattern of change was similar for various sub-groups based on such variables. Previous research has observed a shift toward increasing support for a restrictive alcohol policy around the millennium. Current data shows that this trend has continued until 2012. We discuss the relationship between alcohol policy and public opinion, and propose that the trend may be connected to changes in value orientations, increased experience with alcohol-related harm and changes in beliefs about the harm-limiting effect of restrictive measures.

Tittel

Changes in Norwegian public opinion on alcohol policy, 2005–2012

Sammendrag

Siden tusenårsskiftet har flere og flere nordmenn gitt sin støtte til en restriktiv alkoholpolitikk. På spørsmål om vin bør selges i butikk svarer et knapt flertall nordmenn ja, men andelen har gått ned fra 70 prosent i 2005 til 53 prosent i 2012. Det var langt færre som svarte at brennevin bør selges i butikk, og denne andelen gikk ytterligere ned (26 % i 2005 mot 12 % i 2012). Det har også vært en nedgang i andelen som mener at alkohol er for dyrt (74 % i 2005 mot 56 % i 2012). Det er ikke lenger et flertall som mener at det er greit å smugle til eget forbruk (56 % i 2005 mot 41 % i 2012). Et klart mindretall mener at det er for vanskelig å få kjøpt alkohol (15 % i 2012). Det er svært få som er enig at aldersgrensene er for høye (4 % i 2012) eller at dagens promillegrenser er for strenge (10 % i 2012). Forskerne finner samme trend i Sverige og Finland. Det er vanskelig å peke på en enkelt forklaring på denne utviklingen. Sannsynligvis må den ses i lys av flere forhold: Alkohol har blitt mer tilgjengelig for folk flest. Vi har blant annet fått mange flere vinmonopol og skjenkesteder. Siden alkoholprisene ikke har fulgt lønnsøkningen, har alkohol også relativt sett blitt billigere. Mange kan derfor oppleve at det er mindre grunn til motstand mot slike virkemidler enn tidligere. Nordmenns alkoholforbruk har økt i takt med økt tilgjengelighet. Dette kan ha ført til at flere har opplevd alkoholens skyggesider – knyttet til eget og andres bruk. Dette kan igjen ha ført til at flere ser behovet for å føre en restriktiv alkoholpolitikk. Spørreundersøkelser viser dessuten at nordmenn har en økt tro på at virkemidler som høye alkoholpriser, vinmonopol-ordning og regulering av skjenketider er effektive for å redusere alkoholrelaterte skader – et forhold som også kan være med å forklare den økte oppslutningen om en restriktiv alkoholpolitikk.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Elisabet Esbjerg Storvoll

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Elisabet Storvoll
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Torleif Bjordal Halkjelsvik

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Torleif Halkjelsvik
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2