Cristin-resultat-ID: 1096232
Sist endret: 22. mars 2015, 12:02
Resultat
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
2014

Religionspsykologi

Bidragsytere:
 • Lars Johan Danbolt
 • Leif Gunnar Engedal
 • Hans Stifoss-Hanssen
 • Knut Hestad og
 • Lars Lien

Utgiver/serie

Utgiver

Gyldendal Akademisk
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Publiseringsår: 2014
Antall sider: 387
ISBN: 978-82-05-41634-5

Importkilder

Bibsys-ID: 133402592

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Religionspsykologi

Sammendrag

Kan tro forebygge sykdom? Hvordan kan religion motivere til både gode og onde handlinger? Forfatterne av denne boken drøfter dette og flere spørsmål knyttet til religionens betydning for mennesker. Interessen for religion, tro og livssyn er økende. Vårt livssyn har betydning for hvem vi er, hva vi vurderer som viktig, og hvordan vi er i relasjon til andre. Samtidig synes mange det er vanskelig å forholde seg til menneskers tro i profesjonelle sammenhenger. I denne boken presenterer fagpersoner fra flere nordiske land forskning innenfor faget religionspsykologi. Du kan lese om hvordan religion kan motivere til terrorhandlinger, hvorfor vi samles til lystenning og rosetog, og om en kan finne en sammenheng mellom prosesser i hjernen og åndelige erfaringer. Boken gir også et innblikk i hvordan spiritualitet kan være både et problem og en løsning for mennesker med psykiske vansker.

Bidragsytere

Lars Johan Danbolt

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Div Psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet HF

Leif Gunnar Engedal

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

Hans Stifoss-Hanssen

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Senter for diakoni og profesjonell praksis ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Knut Hestad

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Institutt for psykologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Div Psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet HF
Aktiv cristin-person

Lars Lien

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Div Psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet HF
 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Høgskolen i Innlandet
1 - 5 av 5

Kapitler/Artikler Kapitler/Artikler

Forord.

Danbolt, Lars Johan; Engedal, Leif Gunnar; Hestad, Knut; Lien, Lars; Stifoss-Hanssen, Hans. 2014, Gyldendal Akademisk. HINN, VID, MF, NTNU, INNLANDETForord

Hva er religionspsykologi? : begrepsavklaringer i en nordisk kontekst.

Danbolt, Lars Johan. 2014, Gyldendal Akademisk. MF, INNLANDETVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Posisjoner og teoritradisjoner i religionspsykologisk forskning : et mulig oversiktsbilde.

Engedal, Leif Gunnar. 2014, Gyldendal Akademisk. MFVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Religionspsykologi som grunnlag for kultur- og religionskritikk.

Henriksen, Jan-Olav. 2014, Gyldendal Akademisk. MFVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Den moderne religionspsykologiens pionerer : William James og Sigmund Freud.

Engedal, Leif Gunnar. 2014, Gyldendal Akademisk. MFVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 20 | Neste | Siste »